Poliole i chloroalkalia zwiększają przychody PCC Rokita

Poliole i chloroalkalia zwiększają… Przychody Grupy Kapitałowej PCC Rokita w ciągu pierwszych trzech kwartałów bieżącego roku wyniosły 854,4 mln zł i były o 11,2 proc. wyższe niż w tym samym okresie roku ubiegłego. W tym czasie zysku brutto ze sprzedaży wyniósł 149,3 mln zł (wzrost o 26,8 proc.), zysk z działalności operacyjnej - 56,6 mln zł (wzrost o 20,7 proc.), EBIDTA - 95,2 mln zł (wzrost o 10,6 proc.), zaś zysk netto - 43,3 mln zł. Po oczyszczeniu ze zdarzenia jednorazowego, jakim była sprzedaż spółki PCC Exol, zysk ten był o 37 proc. wyższy niż w okresie styczeń-wrzesień 2012 roku.

Marża brutto ze sprzedaży Grupy PCC Rokita w ciągu trzech kwartałów wyniosła 17,5 proc. (wzrost o 2,2 p.p.), marża EBIT - 6,6 proc. (wzrost o 0,5 p.p.), marża EBITDA - 11,1 proc. (spadek o 0,1 p.p.), marża netto natomiast osiągnęła poziom 5,1 proc. (po oczyszczeniu ze zdarzenia jednorazowego - wzrost o 2,2 p.p.).

- Wzrost przychodów wynikał głównie ze wzrostu sprzedaży produktów wytwarzanych w Kompleksie Chlorowym oraz w Kompleksie Rokopole - powiedział Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Rokita. - W 2012 r. w Kompleksie Rokopole uruchomiliśmy instalację IV ciągu produkcyjnego, co zwiększyło znacząco moce produkcyjne. Natomiast dzięki dobrej koniunkturze oraz wysokim cenom na alkalia osiągnęliśmy wzrost rentowności.

Spółka obecnie koncentruje się także na zwiększeniu mocy produkcyjnych instalacji tlenku propylenu (Kompleks Chlorowy). Inwestycja realizowana jest w oparciu o własną technologię i pozwoli także na zmniejszenie oddziaływania produkcji na środowisko. Rozbudowa wytwórni prowadzona jest praktycznie bez jej wyłączenia z bieżącej eksploatacji. Jak do tej pory, zwiększono moce produkcyjne z 25 do 36 tys. ton, docelowo zaś wytwórnia będzie produkować 40 tys. ton rocznie.

- Rok 2013 to bardzo dobry okres dla Grupy PCC Rokita - mówi Rafał Zdon. - Świadczą o tym nie tylko bardzo dobre wyniki finansowe, ale także działania inwestycyjne, które intensywnie realizujemy. Nasz kluczowy projekt, czyli drugi etap budowy elektrolizy membranowej w Kompleksie Chlorowym, jest już na zaawansowanym etapie i planujemy go w pełni zakończyć w 2015 r. W kolejnych kwartałach PCC Rokita będzie także inwestować w zwiększenie mocy produkcyjnych. W Kompleksie Chemii Fosforu zmodernizowaliśmy właśnie jedną linię produkcyjną i lada chwila rozpocznie się modernizacja kolejnej. Pozwoli to na zwiększenie mocy produkcyjnych trójchlorku fosforu oraz tlenochlorku fosforu o 150 proc. Produkty te to kluczowe surowce, wykorzystywane dalej w przemyśle chemicznym, środków ochrony roślin oraz w przemyśle farmaceutycznym.

Czytaj więcej:
Polimery 148

Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych
 

Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory, uniepalniacze, dyspergatory i wiele innych dodatków do tworzyw sztucznych oraz butelki plastikowe

Polska, 56-120 Brzeg Dolny, Sienkiewicza 4