Polscy handlowcy oferują swoje towary z rabatami

Polscy handlowcy oferują swoje…

Aktywność przetwórców na polskim rynku poliolefin pozostaje na niskim poziomie. Producenci wyrobów gotowych nadal kupują materiał tylko na żądanie, a jeśli to możliwe, powstrzymują się od zakupów całkowicie, czekając na dalsze obniżki cen. Opakowania pozostają jednym z najbardziej aktywnych sektorów. Pomimo przestojów, prac naprawczych i redukcji mocy produkcyjnych w niektórych europejskich zakładach, na rynku nie brakuje produktów. Jest wystarczająco dużo materiałów, aby zaspokoić potrzeby wszystkich konsumentów. Nie ma również problemów z dostępnością importowanych materiałów.

Obniżki cen w tym miesiącu były gwałtowne, osiągając różnicę przekraczającą 100 euro za tonę produktu. Na przykład, zgodnie z danymi rynkowymi, średnia cena HDPE injection-moulding spadła o 125 euro w listopadzie. Obecna cena wyżej wymienionego produktu mieści się w przedziale 1060 - 1100 EUR/t. LDPE film stał się tańszy średnio o 105 EUR (miesiąc do miesiąca). Cena PP rafia spadła o 115 EUR w stosunku do ubiegłego miesiąca.

Według uczestników rynku średnie ceny rynkowe materiałów nie uległy zmianie, ale handlowcy zaczęli oferować swoje produkty z rabatami. - Handlowcy zaczęli panikować i obniżać koszty towarów, niektórzy sprzedają surowce taniej niż je kupili. Rabaty sięgają średnio 30 - 40 euro za tonę produktu - powiedział jeden z graczy. Jednocześnie niektórzy handlowcy mają inny nastrój: - Mamy w naszym magazynie towary, które zostały zakupione w okresie jesiennej aprecjacji cen, zostawimy je w magazynie na, lepsze czasy - powiedział jeden z nich. - Oczywiście możemy zaoferować zniżkę, ale popyt jest nadal minimalny - dodaje.

Być może w grudniu duże przetwórnie będą chciały kupić większe partie niż zwykle, w związku z przewidywanymi obniżkami cen. Małe i średnie przetwórnie prawdopodobnie będą kupować materiał tylko na żądanie, a w związku ze zbliżającymi się świętami i przewidywanymi przestojami w produkcji, zapotrzebowanie na materiał w grudniu będzie mniejsze niż zwykle. - Mniejsi producenci gotowych wyrobów z tworzyw sztucznych mogą chcieć teraz kupić większe zapasy surowca po niższych cenach, ale nie mają wystarczającej poduszki finansowej - powiedział jeden z polskich handlowców.

Prognozuje się, że ceny kontraktowe monomerów spadną w grudniu o 30 euro. W związku z tym oczekuje się, że poliolefiny staną się tańsze. Polietylen może stanieć o 40 - 50 euro, a polipropylen o 30 - 40 euro za tonę produktu.