Polscy inżynierowie nie lubią się spóźniać

Polscy inżynierowie nie lubią się spóźniać
Przedstawiamy wyniki sondy przeprowadzonej przez Bank Danych o Inżynierach na temat punktualności w pracy.

Wyniki badania mogą niewątpliwie budzić zadowolenie pracodawców. Ponad 50 proc. ankietowanych odpowiedziało, że przychodzą przed czasem lub zawsze są punktualnie. Z jednej strony można powiedzieć, że punktualność jest kwestią czysto indywidualną i zależy od charakteru człowieka i jego osobowości. Z drugiej zaś strony umiejętność przychodzenia do pracy na czas może być uwarunkowana specyfiką branży, stanowiska lub charakterem pracy.

Osoby zatrudnione do pracy przy linii produkcyjnej na ogół przychodzą przed czasem, ponieważ muszą przygotować się do pracy, założyć odzież roboczą i ochronną. Osoby na stanowiskach kierowniczych mogą przychodzić do pracy wcześniej, żeby zapoznać się z raportami podwładnych z poprzedniego dnia, wyznaczyć bieżące cele i zadania. Handlowcy często przed ważnymi spotkaniami z klientem pojawiają się przed czasem, żeby przygotować się merytorycznie, wydrukować materiały, udoskonalić prezentację. Warto zaznaczyć, że kompetentny fachowiec, który ceni czas swój i współpracowników, na ogół przychodzi do pracy punktualnie.

19,2 proc. głosujących spóźnia się bardzo rzadko, 13,3 proc. spóźnia się często, ale przeważnie kilka minut. Najczęstszymi powodami takich sporadycznych spóźnień mogą być problemy z komunikacją miejską, korki czy zaspanie. Rodzice często tłumaczą swoją niepunktualność obowiązkiem odprowadzania dzieci do przedszkola lub szkoły. Bardzo ważnym czynnikiem jest kultura organizacyjna firmy. W niektórych przedsiębiorstwach, zwłaszcza z sektora MSP, kilkuminutowe spóźnienie jest rzeczą normalną, nie jest źle postrzegane ani przez współpracowników, ani przełożonych. W takich przypadkach jednak trzeba zostać trochę dłużej po pracy.

9,7 proc. specjalistów określiło wielkość swoich spóźnień na 30 minut. Często spotyka się sytuację, gdy pracownicy muszą przychodzić na 8.00, natomiast aktywna praca - spotkania, telefony do klientów - rozpoczyna się o godzinie 9.00. Czas przed 9.00 w takich przedsiębiorstwach jest postrzegany jako pora śniadaniowa. Specjaliści, którzy nie chcą marnować czasu na poranne rozmowy o życiu, mogą przychodzić do pracy trochę później.

O więcej niż godzinę spóźnia się ponad 6 proc. głosujących. Są to przede wszystkim osoby wykonujące pracę umysłową, które na ogół zostają po godzinach. Przygotowują w tym czasie raporty, prezentacje, tworzą nowe koncepcje i analizy. Przychodząc później do pracy, odbierają w ten sposób przepracowane nadgodziny. Ponad godzinę mogą spóźniać się też specjaliści dojeżdżający do pracy z innych miejscowości. Jedną z częstych przyczyn niepunktualności pracownika jest jego psychiczne nastawienie do pracy. Osoby odczuwające stres w pracy, niezadowolone z wykonywanych zadań i obowiązków, mające poczucie niedopasowania do zespołu, niechętnie jadą rano do pracy.

Punktualność pracowników zależy z pewnością zarówno od charakteru i przyzwyczajeń, jak i kultury organizacyjnej firmy, atmosfery w pracy czy motywacji ze strony przyłożonych. Osoby codziennie zmagające się w pracy z nowymi wyzwaniami, wykonujące ciekawe zadania, na pewno z chęcią przychodzą do pracy. Niektórzy tak lubią swoją pracę, że przychodzą do niej, zapominając, że zaczęli urlop.

Sonda BDI


Wyniki sondy "Czy spóźniasz się do pracy?" przeprowadzonej przez BDI w dniach 26.03-24.04.2013

Czytaj więcej: Ludzie i firmy 363 Praca 40

brak
 

Jedna z najstarszych firm doradztwa personalnego, dysponuje największą bazą danych o informatykach i inżynierach wszystkich specjalności

Polska