Polska ważna dla koncernu SABIC

SABIC informuje, że Polska odgrywa bardzo dużą rolę w strategii tego koncernu, głownie w odniesieniu do tzw. Rynków Wschodzących. Potwierdzeniem tego jest choćby udział SABIC Innovative Plastics i SABIC Europe, czyli firm z Grupy Sabic na targach Plastpol pod koniec maja. Było to pierwsze pojawienie się koncernu SABIC w Kielcach.

Główne polskie branże, dla których SABIC dostarcza materiały, to motoryzacja, sektor elektryczny i oświetleniowy, produkcja rur i infrastruktura, produkcja geomembran, pianek oraz folii. Tutejszym odbiorcom SABIC oferuje lokalną obsługę, lokalne dostawy materiałów oraz dostęp do ośrodków badawczych (Global Application Technology - GApT), zapewniających wsparcie na etapie projektowania i wdrażania nowych produktów.

- SABIC posiada długoterminową strategię wzrostu dla Europy Środkowej i Wschodniej, gdzie w nadchodzących latach wzrost w sektorze poliolefin przewiduje się na ponad 15 proc. Nasza niedawna obecność na targach Plastpol 2008 pozwoli nam silniej zaakcentować pozycję na lokalnym rynku, a także zbudować bardziej bezpośrednie relacje z odbiorcami w tym regionie - tłumaczy Hubert Guth, Dyrektor Sprzedaży SABIC Europe.

Ilknur Gur, Dyrektor Generalny Regionu Rynków Wschodzących SABIC Innovative Plastics, dodaje: - W pierwszym kwartale bieżącego roku odnotowaliśmy znaczący wzrost i przewidujemy dla tego regionu 15 proc. wskaźnik wzrostu sprzedaży naszych zaawansowanych tworzyw konstrukcyjnych. Szczególne możliwości widzimy tutaj w przemyśle elektrycznym i oświetleniowym oraz w rozwojowym sektorze budowlanym i konstrukcyjnym - ocenia Gur. - Kontynuujemy inwestycje w lokalnie dedykowane zasoby, tak aby pomóc polskim odbiorcom w efektywnym konkurowaniu pod względem projektu, rozwoju zastosowań i optymalizacji procesów przy użyciu pełnego asortymentu naszych innowacyjnych materiałów.

- Polski rynek poliolefin jest największym rynkiem w Europie Środkowej i Wschodniej. SABIC oczekuje nawet wzrostu szybszego niż na rynku lokalnym, importując dodatkowe ilości LDPE, LLDPE oraz PP z podobnych zakładów w Wielkiej Brytanii i Arabii Saudyjskiej w niedalekiej przyszłości - przyznaje Piotr Kwiecień, Dyrektor Zarządzający SABIC Polska.

Podczas targów Plastpol firma zaprezentowała zaawansowane rozwiązania materiałowe SABIC Innovative Plastics, takie jak tworzywo Geloy XTW przeznaczone do produkcji systemów rynnowych o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne oraz materiały spełniające nowe regulacje prawne obowiązujące w sektorze elektrycznym, m.in. XGEN Starflam oraz tworzywo o niskiej emisji dymów Noryl.

Firma SABIC Innovative Plastics jest czołowym, światowym dostawcą materiałów termoplastycznych o 75-letniej historii. Prowadzi działalność w ponad 25 krajach i zatrudnia łącznie ponad 10,5 tys. pracowników. Bez wątpienia jest liderem na światowym rynku tworzyw sztucznych. SABIC Innovative Plastics jest w całości kontrolowana przez jeden z pięciu największych na świecie koncernów petrochemicznych - Saudi Basic Industries Corporation.

Czytaj więcej: Rynek 831

Szeroka paleta poliolefin - polietylen, polipropylen - przenaczonych zarówno do formowania wtryskowego
 

Aktualizacja

Szeroka paleta poliolefin - polietylen, polipropylen - przenaczonych zarówno do formowania wtryskowego jak również do wytłaczania, tworzywa konstrukcyjne

Polska