"Polski Recykling" w grupie eksperckiej Ministerstwa Klimatu i Środowiska

"Polski Recykling" w grupie…

Prezes Stowarzyszenia Polski Recykling, Szymon Dziak-Czekan, dołączył do grona doradców i ekspertów z zakresu gospodarki odpadami, powołanego przez ministra klimatu i środowiska, Michała Kurtykę w strukturze resortu.

Zespół doradczy ministra wraz ekspertami opracuje systemowe rozwiązania dla gospodarki odpadami w Polsce w perspektywie krótko - oraz długoterminowej. Wypracowane wskazania będą stanowić podstawę nowych rozwiązań w obszarze selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla podmiotów realizujących zadania branżowe na poziomie krajowym i samorządowym.

W kontekście prowadzonych prac legislacyjnych i merytorycznych recyklerzy wnoszą o obowiązek prowadzenia pełnej segregacji śmieci i ponownego użycia surowców, jak również wykorzystania bioodpadów (w tym żywnościowych) do produkcji nawozów i środków poprawiających właściwości gleby. Istotne dla firm branżowych jest obniżenie kosztów funkcjonowania i usprawnienia gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi oraz rozszerzona odpowiedzialnością producentów opakowań (ROP).

Rekomendacje opracowane przez zespół posłużą osiągnięciu wymaganych przepisami Unii Europejskiej poziomów przygotowania do ponownego użycia surowców w obiegu zamkniętym i recyklingu.

Pierwsze spotkanie zespołu doradczego odbędzie się 14 grudnia 2020 r.

Źródło: Stowarzyszenie "Polski Recykling"

Reportaże

Forum

Tipen1

Czyszczenie układu uplastyczniającego wtryskarki 2021-04-06

Yellow

Zatykanie systemów gorących kanałów. 2021-03-23

Janusz75

Własna firma produkcyjna 2021-03-22

Cosmoplast

Wtrysk PA6 GF 30 2021-03-20

Gerard

Opłacalność przewijania folii stretch 2021-03-08