Polwax z dobrymi wynikami kwartalnymi

Polwax z dobrymi wynikami kwartalnymi
W ciągu trzech kwartałów br. spółka Polwax odnotowała przychody w wysokości 175,8 mln zł (wzrost o 14 proc. r/r), natomiast zysk netto wzrósł o 41 proc. w stosunku do wyników ubiegłorocznych i wyniósł 16,2 mln zł.

Przedstawiciele spółki oceniają, iż III kwartał 2014 roku był okresem wzmożonej aktywności firmy w zakresie sprzedaży wyrobów we wszystkich grupach asortymentowych. Sygnały wskazujące na poprawę koniunktury w przemyśle europejskim wpłynęły pozytywnie również na rynek krajowy, stymulując wzrost popytu. Na bardzo dobrym poziomie utrzymuje się eksport, który stanowi już 23 proc. całej sprzedaży chemicznej firmy.

- Dzięki zastosowaniu nowoczesnych procesów technologicznych, wysokiej i stabilnej jakości wyrobów, współpracy z wieloma jednostkami badawczymi oraz dopasowaniu oferty do indywidualnych potrzeb klienta, nasze produkty cieszą się uznaniem i są wykorzystywane w wielu różnorodnych gałęziach przemysłu - powiedział Dominik Tomczyk, prezes zarządu spółki Polwax SA. - Osiągane wyniki wskazują jednoznacznie, że ten kierunek rozwoju jest optymalny. Oczywiście przez cały czas pracujemy nad nowymi produktami. Tego wymaga od nas współczesny przemysł.

Niebagatelne znaczenie, mające wpływ na osiągnięte wyniki III kwartału, miała sprzedaż w zakresie grup produktowych dedykowanych do zastosowań przemysłowych, gdzie wzrost przychodów łącznie sięgnął 33 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2013. Dynamiczny wzrost sprzedaży odnotowano w zakresie wosków do zastosowań specjalnych, środków ochrony antykorozyjnej oraz klejów typu HotMelt.

Sprzedaż produktów do branży producentów zniczy i świec w III kwartale była porównywalna z analogicznym okresem roku ubiegłego. Spółka zanotowała 1,5-procentowy wzrost przychodów w tej grupie. W ocenie przedstawicieli firmy osiągnięty wynik jest dobry, zwłaszcza w kontekście informacji o wzroście poziomu zastosowań przez producentów zniczy substytutów (olej palmowy, tłuszcze zwierzęce).

- Działamy na rynku, który podlega sezonowym, istotnym z punktu widzenia zakupów i sprzedaży zmianom - mówi Tomczyk. - Rozbudowana oferty produktowej, poszukiwanie nowych nisz rynkowych jest sposobem na bardziej stabilne rozłożenie popytu i podaży naszych produktów.

Polwax


Aktualnie portfolio spółki obejmuje 12 grup produktowych: produkty do impregnacji drewna, woski przeznaczone do kontaktu z żywnością, woski do zastosowań specjalnych, antyzbrylacze do nawozów, środki ochrony antykorozyjnej, kleje typu HotMelt, masy modelowe, pozostałe wyroby dla przemysłu, produkty do wyrobów świecarskich, wyroby do produkcji zniczy oraz woski specjalne do produkcji świec. Ponadto Polwax produkuje gotowe znicze i świece.