Polwax z dobrymi wynikami kwartalnymi

Zgodnie ze strategią Spółki rozbudowywane będą własne struktury badawczo-rozwojowe i aktywa produkcyjne.

- To jest prawdziwy i uniwersalny klucz do sukcesu. Bez stale rozwijanego potencjału badawczego trudno jest zakładać jakikolwiek poważniejszy rozwój - stwierdził prezes spółki. - Dziś własne R&D daje nam przewagę konkurencyjną i chcemy, żeby tak też było w przyszłości.

Zarząd firmy chce wzmocnić w najbliższych latach ekspansję na nowe obszary rynku, zarówno w Polsce, jak i Europie Zachodniej.

Najbliższe trzy lata będą istotne z punktu widzenia budowania potencjału produkcyjnego spółki. Planowane inwestycje, które zapowiedziane zostały w prospekcie emisyjnym, mają zabezpieczyć ciągłość produkcji.

- Mam tu na myśli przede wszystkim zakup, a następnie remont i modernizację parku sześciu zbiorników, które pozwolą nam na dodatkowe zmagazynowanie około 3,5 tys. ton surowców i wyrobów parafinowych - tłumaczy Jacek Stelmach, wiceprezes zarządu Polwax SA.

Zbiorniki zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie innych budynków Spółki w Czechowicach-Dziedzicach. Polwax przeznaczy na ten cel do 2017 roku 5 mln zł.

Obok zakupu już istniejących, Spółka chce też wybudować nowoczesny zbiornik o pojemności 1 tys. m sześc.

- To ważna inwestycje specjalnie pod jeden z podstawowych rodzajów surowca, dzięki tej inwestycji zapewnimy sobie większą elastyczność produkcji - mówi Stelmach. - To produkt o bardzo nierównomiernej dostępności na rynku. Zwiększenie możliwości magazynowania tego surowca pozwoli nam poszerzyć ofertę produktową o wyroby, do których wytwarzania jest niezbędny.

Po zakończeniu obu inwestycji Polwax będzie dysponować zbiornikami o pojemności blisko 22 tys. m sześc. Zwiększenie ich pojemności pozwoli na uelastycznienie i zoptymalizowanie harmonogramu produkcji.

Polwax działa na rynku od 1999 roku. W latach 2004-2012 spółka należała do Grupy Lotos. Na początku 2012 roku miał miejsce tzw. lewarowany wykup menedżerski, w którym wzięli udział menedżerowie spółki, inwestorzy pasywni oraz fundusz private equity. Polwax należy do ścisłej czołówki największych europejskich producentów i dystrybutorów rafinowanych i odwanianych parafin oraz szerokiego asortymentu wosków parafinowych. Spółka jest przedsiębiorstwem o strukturze dwuoddziałowej. W Jaśle zlokalizowany jest zakład produkcyjny zajmujący się produkcją parafin i emulsji parafinowych, natomiast w Czechowicach-Dziedzicach, oprócz produkcji parafin i wosków przemysłowych, realizowana jest również produkcja zniczy i świec. 6 października br. spółka zadebiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.