Pomimo okoliczności Lanxess realizuje założone cele

Szczegółowe omówienie 2019 roku: wzrost przychodów w trzech spośród czterech segmentów

W 2019 roku segment Advanced Intermediates poprawił wynik z poprzedniego roku, w szczególności dzięki prężnej działalności jednostki Saltigo w branży rolnej oraz korzystnym wahaniom kursowym. Pomimo negatywnych efektów cenowych będących skutkiem obniżenia cen surowców sprzedaż wzrosła o 1,9 proc. i wyniosła 2,249 mld EUR w porównaniu do 2,207 mld EUR rok wcześniej. Wzrost EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniósł 8,4 proc., z 359 mln EUR do 389 mln EUR. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrosła z 16,3 proc. do 17,3 proc..

Segment Specialty Additives zamknął rok obrotowy 2019 sukcesem, pomimo słabszego popytu ze strony branży motoryzacyjnej oraz wygaśnięciem umów na produkcję kontraktową o niskiej marży zysku. Było to możliwe dzięki korzystnemu wpływowi wahań kursowych oraz dobrym wynikom jednostki Polymer Additives. Sprzedaż wyniosła 1,965 mld EUR i była zbliżona do poziomu z poprzedniego roku (1,980 mld EUR). EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 2,9 proc., do 353 mln EUR, w porównaniu z 343 mln EUR rok wcześniej. Wpływ na to miały m.in. synergie kosztów wynikające z integracji spółki Chemtura. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrosła do 18,0 proc., z 17,3 proc. w poprzednim roku.

W 2019 roku sprzedaż i przychody w segmencie Performance Chemicals znacząco wzrosły, przede wszystkim dzięki potencjałowi operacyjnemu jednostek działających w obszarze uzdatniania wody i produktów do ochrony materiałowej, jak również za sprawą korzystnych wahań kursowych. Wartość sprzedaży wyniosła 1,052 mld EUR, co oznacza wzrost o 7,8 proc. w stosunku do 976 mln EUR rok wcześniej. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł aż o 23,1 proc., ze 156 mln EUR do 192 mln EUR. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych zwiększyła się znacząco z 16,0 proc. do 18,3 proc.

Z dniem 31 grudnia 2019 roku jednostka Leather została uznana za działalność zaniechaną i w związku z tym nie wchodzi już w skład segmentu. Odpowiednio skorygowano również ubiegłoroczne wyniki.

Na sytuację w segmencie Engineering Materials nieustannie ma wpływ osłabienie popytu ze strony branży motoryzacyjnej. Zostało to jedynie nieznacznie złagodzone korzystnym wpływem wahań kursowych. W wyniku spadku kosztów surowców o 8,0 proc. zmniejszyła się również sprzedaż, z 1,576 mld EUR do 1,45 mld EUR. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniósł 238 mln EUR i był o 10,9 proc. niższy w porównaniu do 267 mln EUR rok wcześniej. Niemniej marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych sięgnęła 16,4 proc. i była jedynie nieznacznie niższa od 16,9 proc. uzyskanych w roku poprzednim.

Źródło: Lanxess

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów
 

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A

Reportaże

Forum