Ponowna ocena toksyczności BPA w 2018

Ponowna ocena toksyczności… Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), po konsultacjach społecznych, zakończył prace przygotowawcze związane z opracowaniem strategii ponownej oceny toksyczności bisfenolu A (BPA).

14 grudnia br. EFSA poinformowała, że opublikowano protokół naukowy, w którym nakreślono zakres i metodologię prac. Zbadane zostaną m. in.: potencjalne skutki zdrowotne związane z ekspozycją na BPA (wpływ na rozrodczość i piersi oraz układ nerwowy), metody selekcji wyników badań - w tym wybór rodzajów badań (np. na ludziach, na zwierzętach), metody regulujące gromadzenie wyników badań, tj. zapewnienie jakości danych tak, aby uniknąć stronniczości oraz konkretne metody oceny dowodów, w tym wyznaczenie pełnej tolerowanej dziennej dawki (TDI).

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) ogłosiła w czerwcu br., że uznała bisfenol A za substancję wzbudzającą szczególnie duże obawy (substance of very high concern - SVHC) ze względu na "właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną, powodujące prawdopodobne poważne skutki dla zdrowia”.

Bisfenol A to związek wykorzystywany do produkcji tworzyw sztucznych. BPA jest stosowany w szerokiej gamie produktów z tworzyw sztucznych, takich jak płyty CD i DVD, monitory komputerowe, urządzenia medyczne czy pojemniki na żywność i napoje. BPA ma budowę zbliżoną do żeńskiego hormonu płciowego - estrogenu, dlatego może oddziaływać na funkcjonowanie układu hormonalnego.

EFSA po raz ostatnie dokonywała oceny toksyczności BPA w 2015 r., po opublikowaniu wyników projektu Consortium Linking Academic and Regulatory Insights on BPA Toxicity (CLARITY-BPA). Analizy naukowców pozwoliły wtedy na ustalenie tymczasowego tolerowanego dziennego pobrania substancji (PTDI). Po zakończeniu badań urząd zobowiązał się jednak do przeprowadzenia ponownej oceny toksyczności BPA.

JL
Źródło: The European Food Safety Authority

Czytaj więcej: