Bisfenol A (BPA) - wiadomości w Plastech

Ponowna ocena toksyczności

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), po konsultacjach społecznych, zakończył prace przygotowawcze związane z opracowaniem strategii ponownej oceny toksyczności bisfenolu A (BPA).

Covestro zaprasza do dyskusji

Podczas zbliżających się targów Fakuma przedstawiciele firmy będącej następcą Bayer MaterialScience zapraszają do rozmów na temat bisfenolu A.

Bezpieczeństwo opakowań niejedno

Jednym z głównych problemów związanych z bezpieczeństwem opakowań jest stosowanie zabezpieczeń przed dostępem dzieci do substancji niebezpiecznych.


EFSA: bisfenol A bezpieczny

Agencja EFSA opublikowała ostateczną opinię nt. bezpieczeństwa materiałów zawierających BPA.

Batalia o bisfenol A nad Sekwaną

Francuskie władze chcą wprowadzić całkowity zakaz stosowania BPA w opakowaniach żywności.

Nowe zalecenia dla bisfenolu

Agencja EFSA zaleca dziesięciokrotne obniżenie wskaźnika tolerowanej dziennej dawki BPA.

Dalsze kontrowersje wokół

Kalifornia wycofuje bisfenol A z listy substancji niebezpiecznych, w Europie konsultacje potrwają do listopada.

Kalifornia ostrzega przed

Kalifornijska agencja ds. środowiskowych (OEHHA) podjęła decyzję o wpisaniu bisfenolu A na listę substancji toksycznych.

Raport EFSA na temat badań

Wiele spośród substancji oskarżanych o negatywny wpływ na gospodarkę hormonalną stosuje się w przemyśle tworzyw sztucznych.

Bisfenol A nieszkodliwy?

Według badaczy, związek używany do produkcji opakowań z tworzyw sztucznych może być niegroźny dla zdrowia.

PlasticsEurope przeciwne wycofaniu

Stowarzyszenie PlasticsEurope krytycznie ocenia niedawną decyzję Komisji Europejskiej w sprawie zakazu używania bisfenolu A przy produkcji butelek dla dzieci.

Koniec produkcji Bisfenolu

Od 1 stycznia spółka PCC Synteza z grupy PCC zaprzestaje produkcji Bisfenolu A. Instalacja miała możliwość produkcji ok. 13-15 tys. ton BPA rocznie.

Nowa energooszczędna technologia

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu we współpracy ze spółką Chemwik opracowali nową energooszczędną technologię otrzymywania bisfenolu A o czystości poliwęglanowej. Daleka perspektywa będąca następstwem tego projektu, to możliwość podjęcia w Polsce produkcji tworzyw poliwęglanowych.