PlasticsEurope przeciwne wycofaniu bisfenolu A

PlasticsEurope przeciwne wycofaniu… Stowarzyszenie PlasticsEurope krytycznie ocenia niedawną decyzję Komisji Europejskiej w sprawie zakazu używania bisfenolu A przy produkcji butelek dla dzieci.

- Stowarzyszenie PlasticsEurope zwróciło uwagę na decyzję przyjętą przez Komisję Europejską, zakazującą stosowania butelek dla dzieci produkowanych z poliwęglanu wytwarzanego na bazie na bisfenolu A. PlasticsEurope wyraża zaniepokojenie uzasadnieniem przyjętym do podjęcia takiej decyzji, która nie jest poparta żadnymi dowodami naukowymi. Jest ponadto sprzeczna z najbardziej aktualnymi zaleceniami Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności - poinformowała organizacja w swoim oświadczeniu. - W związku z powyższym PlasticsEurope zdecydowanie popiera i potwierdza konieczność prowadzenia procesu decyzyjnego na podstawie oceny ryzyka opartej na faktach i dowodach naukowych - dla dobra użytkownika, przemysłu europejskiego oraz całego społeczeństwa - co jest szczególnie ważne, gdy w grę wchodzi bezpieczeństwo wyrobu.

Przypomnijmy, że pod koniec listopada Komisja Europejska wprowadziła zakaz stosowania bisfenolu A przy produkcji opakowań. Zakaz wchodzi w życie w 2011 r. Komisja Europejska pochwaliła się, że zakaz popiera większość rządów państw UE.
Bisfenol A związek organiczny z grupy fenoli stosowany powszechnie przy produkcji tworzyw sztucznych. Komisja Europejska powołała się m.in. na badania kanadyjskie z lat 2005-2009, które stwierdziły, że bisfenol A jest kancerogenny i powoduje zaburzenia hormonalne u osób wystawionych na jego wpływ. Nie stwierdzono przy tym, aby szkodliwe były tylko wysokie dawki tego związku – niskie dawki BPA potrafią także powodować choroby i zaburzenia, np. u kobiet w ciąży.

Czytaj więcej:
Prawo 460