Producent polioli publikuje prospekt emisyjny

Producent polioli publikuje… PCC Rokita, największy w Europie Środkowo-Wschodniej producent polioli oraz znaczący producent chloroalkali, opublikował prospekt emisyjny zatwierdzony 7 maja przez Komisję Nadzoru Finansowego. Na podstawie prospektu oferowanych jest 1.389.731 akcji serii B (akcje sprzedawane) oraz 1.588.264 akcji serii C w ramach nowej emisji. Z emisji nowych akcji spółka planuje pozyskać ok. 56 mln zł netto. Cena maksymalna została ustalona na 36 zł za akcję.

Zapisy dla inwestorów indywidualnych rozpoczną się 5 czerwca i potrwają do 9 czerwca br. Inwestorzy instytucjonalni będą mogli składać zapisy w dniach 10-11 czerwca. Przydział akcji nastąpi 16 czerwca. Cena emisyjna zostanie natomiast ustalona i podana do publicznej wiadomości jeszcze przed rozpoczęciem zapisów – 4 czerwca. W przypadku zrealizowania oferty w całości udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy wyniesie do 15 proc., zaś ich udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu do 10 proc.

Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na zwiększenie zdolności produkcyjnych polioli i systemów poliuretanowych, zwiększenie zdolności produkcyjnych wytwórni tlenku propylenu oraz na badania i rozwój.

– Dzięki środkom z emisji będziemy mogli zwiększyć zdolności produkcyjne i przede wszystkim paletę oferowanych polioli - mówi Wiesław Klimkowski, prezes zarządu PCC Rokita. - Rozwój w obszarze polioli, szczególnie tych dedykowanych do segmentu poliuretanów sztywnych, pozwoli na zwiększenie obecności na rynku i jeszcze lepsze zrozumienie potrzeb klienta. To stworzy w przyszłości możliwości rozwoju specjalistycznych produktów i w konsekwencji ustabilizuje biznes, zyski i poprawi marże. Całkowite przewidywane nakłady związane z realizacją tego projektu inwestycyjnego to 45 mln zł.

Znacząca część środków z emisji zostanie przeznaczona na zwiększenie zdolności produkcyjnych wytwórni tlenku propylenu. Obecnie wynosi ona ok. 36 tys. ton rocznie, a po jej zakończeniu będzie to ok. 40 tys. ton rocznie.

- Tlenek propylenu to podstawowy surowiec do produkcji polioli, który wykorzystujemy wewnętrznie w Kompleksie Rokopole – wyjaśnia Rafał Zdon, wiceprezes zarządu spółki. - Jednak dostawcami tego surowca są także firmy zewnętrzne, których udział zmniejszy się po realizacji inwestycji. Jest to szczególnie istotne w związku z planowanym zwiększeniem zdolności produkcyjnych polioli.

Konsekwentnie i skutecznie realizowanym od ponad 5 lat strategicznym celem spółki jest dynamiczny rozwój nowych produktów oraz wdrożenia produktów bardziej zaawansowanych specjalistycznych zastosowań, szczególnie w Kompleksie Rokopole i Kompleksie Chemii Fosforu.

– Część niezbędnych wydatków związanych z rozbudową zaplecza badawczo-rozwojowego oraz zwiększeniem skali działalności R&D także zostanie pokrytych ze środków z emisji – mówi Wiesław Klimkowski. - Będą to zakupy sprzętu laboratoryjnego, zwiększenie zatrudnienia, koszty doradców i instytutów badawczych oraz badania aplikacyjne. Dzięki temu poszerzymy ofertę o nowe specjalistyczne produkty, co pozwoli nam wejść na nowe rynki oraz umożliwi zwiększenie rentowności operacyjnej.

Czytaj więcej:
Rynek 929
Giełda 147

Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych
 

Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory, uniepalniacze, dyspergatory i wiele innych dodatków do tworzyw sztucznych oraz butelki plastikowe

Polska, 56-120 Brzeg Dolny, Sienkiewicza 4