Produkcja i zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne w 2010 r.

Produkcja i zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne w 2010 r.
Globalny rynek tworzyw sztucznych wciąż zmaga się ze skutkami kryzysu sprzed dwóch lat. W tej perspektywie zbliżające się targi K 2010 w Düsseldorfie będą okazją do przyjrzenia się w jakiej branża jest kondycji. Jednak ostatnie trzy lata pomimo załamania rynkowego przyniosły również rozwój nowych technologii w przemyśle tworzyw, głównie w dziedzinie produkcji nowych surowców.

Spożycie tworzyw w Europie po rekordowym roku 2007 spadło. W 2008 r. zostało ono oszacowane w Europie przez stowarzyszenie PlasticsEurope na ok. 48,5 mln ton. W porównaniu ze stanem sprzed kryzysu oznacza to spadek o pół procenta.

Nieco inne dane opublikowała za to brytyjska firma badania rynku Applied Market Information (AMI). Z jej wyliczeń wyłania się spadek spożycia tworzyw termoplastycznych na poziomie 8 proc. w porównaniu z okresem 2007 - 2008. Według AMI zapotrzebowanie europejskie skurczyło się do zaledwie 38 mln ton. W porównaniu do roku 2008 badania rynku AMI wykazują w 2009 r. ponowny spadek popytu na polimery. Zdaniem Brytyjczyków można mówić z dużą dozą pewności o spadku spożycia tworzyw sztucznych w 2009 r. o 4 proc.

Branża tworzyw w 2010 r.


Jednocześnie spadek Produktu Krajowego Brutto 27 członków Unii Europejskiej wyniósł w 2009 r. również 4 proc. Na tej podstawie AMI nie widzi szans na szybką poprawę w przemyśle tworzyw sztucznych i powrotu do ilościowego stanu sprzed kryzysu.

Z dzisiejszej perspektywy oczekuje się w bieżącym roku umiarkowanego wzrostu na poziomie 1-2 proc. Ma to być osiągnięte przede wszystkim dlatego, że zakłady przetwórcze zaczynają pełniej wykorzystywać swoje zdolności produkcyjne. W latach 2011 i 2012 prognozuje się przyrosty rzędu 2-3 proc. Do zrekompensowania strat na rynku polimerów uda się najpewniej doprowadzić dopiero w 2013 r. Oznaczałoby to więc pięć lat wychodzenia przez światowy przemysł tworzyw sztucznych ze stanu recesji w jaki wpadł on w końcówce 2008 r.

Statystyki zużycia tworzyw sztucznych za 2008 r. przez kraje europejskie wskazują, co nie jest żadną nowością, na Niemcy jako niekwestionowanego lidera w tej klasyfikacji. Gospodarka naszych sąsiadów zaabsorbowała dwa lata temu 11,6 mln ton tworzyw. Dalsze miejsce zajęły Włochy z wynikiem 7,6 mln ton. Oba kraje razem obejmują 40 proc. udziału w europejskim spożyciu tworzyw. Następne są Francja, Hiszpania i Wielka Brytania. W Europie Wschodniej zwracają uwagę Polska ze spożyciem 2,55 miliona ton, Czechy (1,05 mln ton) i Węgry (0,84 mln ton).

Zgodnie z analizą PlasticsEurope, najwięcej tworzyw zużywa sektor opakowań 38 proc., budownictwo 21 proc., przemysł motoryzacyjny 8 proc. i elektroniczny 6 proc. Spożycie pozostałych odbiorców, jak przemysł meblowy, branża medyczna, produkcja sprzętu gospodarstwa domowego wraz z artykułami sportowymi i rekreacyjnymi oraz rolnictwo to łączny udział 28 proc.Radek Radek

Wysłany: 2012-04-21 19:58:52

Tworzyw się nie spożywa.