Produkcja i zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne w 2010 r.

Współczynnik odzysku tworzyw wyniósł w 2008 r. w Europie 51,3 proc. i był o 1,3 proc. wyższy niż rok wcześniej. Należy przy tym zaznaczyć, że procent odzysku jest w poszczególnych krajach bardzo zróżnicowany. Średnio odzysk na cele materiałowe wyniósł 21,3 proc., a na cele energetyczne 30 proc.

Szwajcaria, Dania, Niemcy, Szwecja, Belgia, Austria i Holandia czyli osiem spośród 27 krajów UE osiągnęły stopę odzysku powyżej 80proc. Dzięki rosnącemu odzyskowi ilość tworzyw składowanych na wysypiskach pozostała niezmieniona. Dzięki temu udało się rozłączyć powiązanie między wzrostem gospodarczym i ilością odpadów z tworzyw sztucznych na wysypiskach. W 2008 r. na wysypiska w Europie Zachodniej trafiło 24,9 miliona ton tworzyw.

Spożycie tworzyw w przeliczeniu na głowę mieszkańca szacowane było ostatnio w roku 2005 na 100 kg. Według szacunków PlasticsEurope do roku 2015 możliwy jest wzrost do 140 kg. Jednakże największy potencjał wzrostowy mają szybko rozwijające się kraje azjatyckie. Ich obecne spożycie 20 kg na osobę może do 2015 r. wzrosnąć o 90 proc, czyli do 38 kg.

Branża tworzyw w 2010 r.


- Wytwórcy tworzyw w przeszłości wyspecjalizowali się w określonych produktach lub w takich wyrobach, które w zintegrowanej lokalizacji dają się produkować tanio i blisko rynków zbytu w wielkich instalacjach - opowiada Peter Orth, ekspert ze stowarzyszenia PlasticsEurope. - W ten sposób na największych rynkach, w tym przede wszystkim azjatyckich, zainstalowano nowe ogromne moce produkcyjne, aby pokryć miejscowe zapotrzebowanie. W trakcie kryzysu gospodarczego i finansowego ograniczono wydajność lub wręcz czasowo wyłączono setki instalacji, niekiedy nawet całe kompleksy produkcyjne. Nawet szczególnie ekonomiczne instalacje na skalę światową też nierzadko były wyhamowywane. Nieprzerwanie obserwuje się też postępującą konsolidację lub nowe wyprofilowanie interesów u poszczególnych wytwórców.

Ostre problemy gospodarcze od połowy 2008 r. opóźniły, przesunęły lub wręcz uniemożliwiły niejedną wielką transakcję w dziedzinie produkcji tworzyw. Jednak nawet mimo tego branża jest dość ożywiona.

Dla przykładu koncern BASF od lat poszukuje zainteresowanego przejęciem produkcji polistyrenów. Także firmy naftowe na Środkowym Wschodzie wzmacniają swoją integrację w produkcji tworzyw sztucznych, zarówno przez rozbudowę produkcji lokalnej, jak dzieje się np. w Arabii Saudyjskiej i Iranie, jak i przez kooperację z uznanymi gigantami rynkowymi i wykup znanych oferentów. Miliardowa transakcja przejęcia GE Plastics przez Sabic i integracja w SABIC Innovative Plastics w saudyjskim koncernie jest tu bardzo wymownym przykładem.

Na skutek światowego kryzysu gospodarczego znacznie obniżyły się notowania tworzyw standardowych jak PE, PP, PCW, PS i PET.

Indeks cen bieżąco aktualizowany przez niemiecką Kunststoff Information Verlagsgesellschaft „Plastixx ST“ rósł przez całe lata i w sierpniu 2008 osiągnął 2250 punktów, co było rekordem wszechczasów. W ciągu kolejnych pięciu miesięcy załamał się on i spadł o około 1000 punktów i w końcu 2008 roku miał już tylko 1250 punktów. W roku 2009 notowania wyraźnie się poprawiły. Pod koniec 2009 indeks pokazywał 1600 punków, tj. poziom z roku 2005.Radek Radek

Wysłany: 2012-04-21 19:58:52

Tworzyw się nie spożywa.