Produkcja proszków polietylenowych

Produkcja proszków polietylenowych
Dobrej jakości proszki z tworzyw sztucznych stanowią zasadniczy fundament nowoczesnego przemysłu formowania rotacyjnego. Tym samym więc produkcja proszków polietylenowych ma tak istotne znaczenie.

Dobrej jakości proszki z tworzyw sztucznych stanowią zasadniczy fundament nowoczesnego przemysłu formowania rotacyjnego. Dodatkowo, w przypadku tych wszystkich przetwórców, którzy zajmują się formowaniem rotacyjnym, kontrola kosztów staje się coraz pilniejszą kwestią.

Jest to szczególnie prawdziwe, gdy ceny surowców rosną w szybkim tempie. Co ma miejsce obecnie. Jedna z możliwości oszczędzania kosztów surowca polega na przeniesieniu produkcji proszku na teren zakładu i zakupie granulatu zamiast finalnej postaci proszku. Może to być odpowiednie wyjście, ponieważ oprócz osiągnięcia natychmiastowych oszczędności kosztów, możliwe jest też obniżenie poziomu ilości surowca w magazynach oraz zwiększenie elastyczności operacyjnej.

Produkcja proszku polietylenowego

Urządzenia do ścierania lub „proszkowania” przeznaczone do tworzyw sztucznych wykorzystują specjalistyczną technologię, ale istnieje kilku producentów maszyn, posiadających odpowiednie doświadczenie i mogących dostarczyć urządzenia i niezbędną wiedzę, a także pomóc formierzom stać się szlifierzami.

Osoby zajmujące się formowaniem rotacyjnym często zadają pytania, czy należy prowadzić produkcję proszku na terenie zakładu. Podobnie, jak w przypadku większości aspektów formowania obrotowego, odpowiedź na to pytanie jest dość skomplikowana. Dlatego warto nakreślić sytuację, którą trzeba rozważyć w tym konkretnym kontekście.

Polietylen jest zdecydowanie najpowszechniej stosowanym materiałem w formowaniu rotacyjnym, a polietylenowe ziarna rotacyjne są względnie łatwe do ścierania. Dobrej jakości proszki mogą być produkowane w młynach „środowiskowych”, czyli takich, w których chłodzenie można przeprowadzać wykorzystując powietrze z otoczenia wdmuchiwane do urządzenia. Czasami w celu zwiększenia chłodzenia młynów używa się wody, ale w tego typu systemach dominuje powietrze. Większość pozostałych proszków z tworzyw sztucznych używanych w formowaniu rotacyjnym np. polipropylen, poliamid/nylon oraz poliwęglan wymaga użycia młyna o znacznie bardziej skomplikowanym systemie kontroli temperatury, w którym jako środek chłodniczy wykorzystuje się płynny azot. Zdecydowanie nie należy go wykorzystywać podczas pracy przy formowaniu rotacyjnym w zakładzie.