Produkcja tworzyw i zapotrzebowanie na nie

Produkcja tworzyw i zapotrzebowanie na nie
Stowarzyszenie PlasticsEurope przedstawiło wyniki dotyczące światowej produkcji i zapotrzebowania przetwórców na tworzywa sztuczne oraz popytu na nie wedle rodzaju i zastosowań.

Od 1950 r. globalna produkcja i zużycie tworzyw sztucznych rośnie średnio o 9 proc. rocznie. To zaś oznacza, że wielkość światowej produkcji wzrosła z 1,5 mln ton w 1950 r. do 245 mln ton w 2008 r. Trend wzrostowy uległ odwróceniu dopiero w 2008 r. co wynikało bezpośrednio z ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego.

Analiza zużycia tworzyw w przeliczeniu na osobę wykazuje wzrost do ok. 100 kg w krajach należących do NAFTA (USA, Kanada i Meksyk) i w Europie Zachodniej. Regiony te mają możliwość dalszego wzrostu do 140 kg na osobę do roku 2015. Największy potencjał w tym zakresie mają szybko rozwijające się obszary Azji z wyłączeniem Japonii, gdzie zużycie w przeliczeniu na mieszkańca wynosi zaledwie 20 kg. Z kolei w Europie wzrost oczekiwany jest w nowych państwach członkowskich UE.

Jeśli chodzi o produkcję i zapotrzebowania na tworzywa na Starym Kontynencie, to wytwarzanych jest tutaj ok. 60 mln ton tworzyw, co stanowi 25 proc. światowej produkcji. Jest to wartość nieco większa niż w krajach należących do NAFTA, na które przypada 23 proc.

Największym europejskim producentem tworzyw są oczywiście Niemcy, dostarczające 7,5 proc. produkcji światowej. Za nimi plasują się kraje Beneluksu (4,5 proc.), Francja (3 proc.), Włochy (2 proc.) oraz Wielka Brytania i Hiszpania (1 proc.). Zapotrzebowanie przetwórców w Europie wynosi obecnie ok. 48,5 mln ton. Największy popyt generują gospodarki Niemiec i Włoch, które wspólnie przetwarzają ok. 40 proc. wszystkich tworzyw w Europie.

Dla porównania Polska przetwarza ok. 2,25 mln ton tworzyw i jest to najlepszy wynik w tej części Europy. Za nami plasują się Czesi (1,05 mln) oraz Węgrzy (0,84 mln). Przewiduje się, że w najbliższych latach przemysł przetwórczy w wielu nowych państwach członkowskich rozwinie się do poziomu przekraczającego europejską średnią.

Warto jeszcze przeanalizować zapotrzebowanie przetwórców według rodzaju tworzyw i ich zastosowań. To istotne, bo przecież istnieje ok. 20 różnych typów tworzyw, a każdy z nich występuje dodatkowo w licznych odmianach.

Jak wiadomo wyróżnia się pięć wielkich grup tworzyw wysokotonażowych. Pierwsza z nich to polietylen, który obejmuje polietylen niskiej gęstości, polietylen wysokiej gęstości oraz polietylen liniowy niskiej gęstości. Pozostałe grupy tworzyw to polipropylen, polichlorek winylu, polistyren stały (PS) oraz spieniany (EPS) oraz PET. Ta wielka piątka pokrywa 75 proc. europejskiego zapotrzebowania na wszystkie tworzywa. W 2008 r. odnotowano spadek popytu na wszystkie z wymienionych tworzyw w zakresie od 1 do 11 proc. przy czym średnia wartość spadku wynosiła ok. 7,5 proc.

Największym odbiorcą tworzyw sztucznych jest branża opakowaniowa (38 proc.). W dalszej kolejności znajdują się budownictwo (21 proc.), motoryzacja (7 proc.) i branża elektryczno – elektroniczna (6 proc.). Pozostałe gałęzie m.in. medycyna, wypoczynek i sport pochłaniają 28 proc. zapotrzebowania na tworzywa.

Czytaj więcej: Rynek 830 Analiza 233