Profesjonalna diagnoza tworzyw w PlastigoLab

Kolejny sposób sprawdzenia jakości wyprodukowanych detali stanowią testy wytrzymałościowe. Badanie tego rodzaju przeprowadzono w PlastigoLab na przykładzie taśm pełniących funkcję pasów bezpieczeństwa. Celem analizy, wykonanej z użyciem uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej, była weryfikacja parametrów wytrzymałości podanych przez producenta. W badaniu udało się osiągnąć zadowalające dla klienta wyniki. Wartość wynikowa odbiegała od normy zawartej w specyfikacji o niespełna 5 proc., co mieściło się w granicy błędu pomiarowego. Spośród 6 pomiarów, zaledwie jeden okazał się być niższy od pozostałych, co zdaniem laboranta wynikało z mechanicznego uszkodzenia fragmentu taśmy, do którego doszło po zakończeniu prawidłowo przeprowadzonego procesu produkcji.

PlastigoLab


Testy wytrzymałości: statyczne – przeprowadzane na maszynie wytrzymałościowej oraz dynamiczne – wykonane z użyciem młota udarnościowego, to najlepsza forma bieżącej kontroli produkcji oraz weryfikacji parametrów wykorzystywanego w jej procesie materiału.

PlastigoLab


Poszukiwanie nowych alternatyw dla oferty produktowej skłania przetwórców do modyfikowania składu tworzyw. Z zamysłem odtworzenia pożądanych właściwości wskazanego produktu w PlastigoLab poddano badaniu dwuelementowy pojemnik kosmetyczny. Jego zaletą była wyjątkowa lekkość zamykania. Dzięki weryfikacji składu tworzywa zidentyfikowanego metodą spektroskopii FTIR w podczerwieni, udało się ustalić jakim domieszkom badany produkt zawdzięczał swoje właściwości. Na tej podstawie możliwe było odtworzenie jego składu i w konsekwencji wdrożenie do produkcji detalu w lekko zmodyfikowanej postaci, ale wyższej jakości. Badanie z wykorzystaniem spektrometru FTIR pozwala na precyzyjne określenie składu tworzywa oraz identyfikację zawartych w nim domieszek.

PlastigoLab


Największą zaletą identyfikacji składu tworzywa w podczerwieni (ale i innych substancji w postaci stałej, gazowej i ciekłej) jest szybkość jego wykonania oraz możliwość wykorzystania do weryfikacji niewielkiej ilości tworzywa (ok. 0,01 g). Dzięki modyfikowaniu składu wytwarzanych produktów, wpływanie na ich cechy jakościowe staje się niezwykle proste i opłacalne.

Jak podkreślają przedstawiciele Plastigo, specjalnością częstochowskiego ośrodka badawczego jest diagnoza problemów związanych z tworzywami termoplastycznymi oraz elastomerami. W ofercie dostępnych jest ponad 30 rodzajów badań, prowadzonych z wykorzystaniem profesjonalnej aparatury badawczej. Urządzenia dostępne w PlastigoLab, to m.in. uniwersalna maszyna wytrzymałościowa Zwick/Roell, spektrometr FTIR ThermoScience iS5, młot Charpy'ego Zwick/Roell, twardościomierz Shore’a A i D Zwick/Roell, plastometr obciążnikowym Zwick/Roell, mikroskop stereoskopowy inspekcyjny z systemem rejestracji wideo, waga analityczna i wagosuszarka Radwag, połyskomierz dwukątowy IGS oraz spektrofotometr x-Rite.

Pracy w laboratorium Plastigo można się przyjrzeć oglądając materiał wideo przygotowany przez częstochowską firmę.Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych: wtryskarki, peryferia, roboty, taśmociągi, mieszalniki
 

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych: wtryskarki, peryferia, roboty, taśmociągi, mieszalniki

Polska, 42-200 Częstochowa, Bór 77/81