Prognozy dla opakowań z biotworzyw do roku 2022

Biotworzywa

Biotworzywa to nowoczesne materiały, które mają szansę zastąpić tworzywa konwencjonalne. W stosunku do tradycyjnych tworzyw ze źródeł kopalnych posiadają szereg cennych zalet: pozwalają oszczędzać surowce dzięki użyciu rokrocznie odnawiającej się biomasy, ich produkcja i użycie są neutralne węglowo, a ponadto niektóre typy biotworzyw ulegają biodegradacji. Dzięki temu oferują dodatkowe możliwości w zakresie końca cyklu życia produktów.

Biotworzywa to nazwa ogólna obejmująca tworzywa wytwarzane z surowców odnawialnych i/lub tworzywa ulegające biodegradacji. A zatem biotworzywami określa się trzy grupy materiałów:
– tworzywa pochodzące z surowców odnawialnych, lecz nie ulegające biodegradacji (PE, PA, PET, PTT),
– tworzywa ulegające biodegradacji, lecz nie pochodzące z surowców odnawialnych (PBAT, PCL),
– biodegradowalne tworzywa pochodzące z surowców odnawialnych (PLA, PHA, PBS, skrobia).

Tworzywa biopochodne w całości lub częściowo pochodzą z roślin. Biomasa pozyskiwana jest m.in. z kukurydzy, trzciny cukrowej czy celulozy. Biodegradacja to proces chemiczny, w którym mikroorganizmy obecne w środowisku przerabiają materię w związki naturalne – wodę, dwutlenek węgla i kompost, bez konieczności stosowania dodatków. Proces uzależniony jest od warunków zewnętrznych, takich jak lokalizacja i temperatura, oraz od materiału i jego zastosowania.

Smithers Pira

Międzynarodowa agencja doradcza Smithers Pira specjalizuje się w analizach dotyczących rynku opakowań. Agencja oferuje raporty, analizy oraz usługi konsultingowe. Powstała w 1930 roku jako Stowarzyszenie Badawcze Przemysłu Poligraficznego (Printing Industry Research Association - PIRA) w celu gromadzenia informacji technicznych i przeprowadzania badań naukowych dla branży poligraficznej. Na przestrzeni lat zakres usług oferowanych przez PIRA niestuannie sie rozszerzał i objął badania rynku, doradztwo strategiczne i techniczne, testy, publikacje i konferencje. W grudniu 2010 roku, Pira stała się częścią The Smithers Group.

Jacek Leszczyński