Prognozy dla opakowań z biotworzyw do roku 2022

Prognozy dla opakowań z biotworzyw… Najnowszy raport Smithers Pira "Przyszłość biotworzyw na rynku opakowań" pokazuje, że pomimo niewielkiego dotychczas udziału biotworzyw w światowym rynku opakowań z tworzyw sztucznych, segment ten podlega szybkiemu wzrostowi. Według najnowszych badań przewiduje się, że globalny rynek biotworzyw przeznaczonych dla przemysłu opakowaniowego wzrośnie w latach 2017 - 2022 do wartości 7,2 miliardów dolarów.

Raport wskazuje, że w 2017 r. całkowite zużycie biotworzyw osiągnie 1,06 miliona ton, przy wartości rynkowej 3,4 miliardów dolarów. Biotworzywa stanowią obecnie mniej niż 1% światowej sprzedaży opakowań z tworzyw sztucznych. Jednakże przewiduje się, że w ciągu najbliższych 5 lat udział biotworzyw będzie rósł znacznie szybciej niż udział polimerów opartych na ropie naftowej. Ocenia się, że największy sukces w tym szybko rozwijającym się segmencie osiągną producenci, którzy skutecznie sprostają kluczowym wyzwaniom, przed którymi stoi komercyjne wykorzystanie biotworzyw w opakowaniach. Spadek cen ropy, datujący się od połowy roku 2014, spowodował również obniżenie cen "tradycyjnych" tworzyw sztucznych, co w konsekwencji osłabiło konkurencyjność cenową biopolimerów.

- Chociaż potencjalny rynek biotworzyw jest ogromny, tempo rozwoju zależy od tego czy producenci będą mogli wystarczająco szybko rozwijać swoje zdolności produkcyjne w celu zaspokojenia popytu - komentuje Vlad Savinov, autor raportu. - Jednak w przyszłości rozwój technologii zapewni powstawanie nowych typów polimerów i lepsze sposoby wytwarzania już obecnie dostępnych. Należy spodziewać się, iż producenci biotworzyw skupią się na osiąganiu jak najwyższych współczynników biodegradowalności, gdyż wskaźnik ten będzie jednym z najważniejszych czynników, pozwalających rynkowi zaakceptować opakowania z biotworzyw - dodaje Savinov.

Obecnie największym rynkiem opakowań z biotworzyw jest rynek europejski, który posiada 31% udziału w globalnym zużyciu opakowań biotworzywowych. Europa plasuje się jeszcze w czołówce badań i prac rozwojowych ale jej udział w produkcji biotworzyw będzie się sukcesywnie zmniejszał w perspektywie najbliższych pięciu lat. Większość planowanych instalacji do produkcji biotworzyw będzie umiejscowiona w krajach azjatyckich (Tajlandia, Indie, Chiny), co powoduje iż do roku 2022 w Azji będzie produkowane ponad 3/4 globalnej ilości tworzyw pochodzenia organicznego.

Jeśli chodzi o przeznaczenie, to największym rynkiem dla biotworzyw w 2017 były opakowania dla produktów nieżywnościowych, stanowiące ponad 46% globalnej konsumpcji opakowań z biopolimerów (worki na śmieci, torby zakupowe). Rynek spożywczy jest drugim co do wielkości odbiorcą biotworzyw. Wprowadzenie w 2012 roku produkcji butelek z biopochodnego PET do napojów bezalkoholowych spowodowało gwałtowny wzrost tego segmentu i dziś obejmuje on 22% biotworzyw używanych w przemyśle opakowaniowym.