Program Operation Clean Sweep integralną częścią strategii PlasticsEurope

Program Operation Clean Sweep…

PlasticsEurope, europejskie stowarzyszenie producentów tworzyw sztucznych opublikowało dziś kolejną edycję raportu dokumentującego rozwój programu Operation Clean Sweep (OCS), w którym opisane są podejmowane przez firmy członkowskie wraz z całym łańcuchem wartości branży tworzyw działania mające na celu zapobieganie stratom granulatu tworzyw i przedostawaniu się go do środowiska.

Przy tej okazji PlasticsEurope zaprezentowało także plan działań zmierzających do opracowania do 2022 roku procedury certyfikacji w zakresie zarządzania granulatem w Europie. Procedura ta zawierać będzie listę koniecznych wymagań, opartych na sześciu podstawowych zobowiązaniach zawartych w deklaracji OCS, które będą kontrolowane podczas zewnętrznych audytów prowadzonym przez akredytowanych audytorów. Plan działań zakłada również przeprowadzenie do roku 2025 zewnętrznego audytu wszystkich organizacji członkowskich PlasticsEurope.

- Takie podejście pozwala w sposób przejrzysty zademonstrować działania przemysłu tworzyw mające na celu zapobieganie stratom granulatu i przedostawaniu się go do środowiska - wyjaśnił dr Markus Steilemann, CEO firmy Covestro pełniący funkcję prezesa PlasticsEurope. - Jest to również otwarte zaproszenie dla całego łańcucha wartości do przyłączenia się do nas.

Surowce do produkcji plastikowych wyrobów mają najczęściej postać granulatu, proszku lub płatków. W całym przemyśle tworzyw, pomimo prowadzonych na różnych etapach produkcji, przetwórstwa i transportu kontroli środowiskowych, bezpieczeństwa i zarządzania jakością, zdarzyć się mogą niezamierzone straty granulatu. Program OCS zawiera rekomendacje konkretnych działań dla firm dążących do zlikwidowania wycieku granulatu i jest kluczową częścią dobrowolnego zobowiązania PlasticsEurope 2030 Voluntary Commitment.

W 2019 roku liczba przedsiębiorstw z łańcucha wartości, realizujących program OCS w Europie, wzrosła do 700. Wśród nich znalazły się trzy kolejne duże europejskie porty, w których przeładowuje się granulat: Kartagena i Tarragona w Hiszpanii oraz Felixstowe w Wielkiej Brytanii. Dodatkowo kamieniem milowym roku 2019 stał się fakt, że 100% organizacji członkowskich PlasticsEurope podpisało deklarację OCS.

- Jestem dumna z tego, że PlasticsEurope jest pierwszym stowarzyszeniem branżowym na świecie, w którym członkowie są zobowiązani do realizacji programu OCS - powiedziała Virginia Janssens, Dyrektor Zarządzająca PlasticsEurope, dodając również, że "globalny problem zanieczyszczenia granulatem środowiska może być rozwiązany jedynie przez podejmowanie wspólnych działań przez wszystkich uczestników łańcucha wartości tworzyw”.

Sześć zobowiązań OCS w Europie

Program OCS jest oparty na sześciu zobowiązaniach: wprowadzenie zmian i usprawnień na terenie zakładów w celu zapobiegania stratom granulek, stworzenie wewnętrznych procedur, szkolenia i odpowiedzialność pracowników, audyt, zgodność z wszystkimi lokalnymi normami i regulacjami, zachęcenie partnerów biznesowych do wdrożenia podobnych procedur.

O programie OCS

Stowarzyszenie PlasticsEurope jest europejskim koordynatorem globalnej inicjatywy “Operation Clean Sweep” mającej na celu zapobieganie stratom granulatu i zanieczyszczeniu środowiska wodnego powodowanym przez przedostawanie się granulek do środowiska. W tym celu PlasticsEurope zachęca cały łańcuch wartości branży tworzyw sztucznych: producentów, firmy logistyczne, transportowe, przetwórców i recyklerów do przyłączenia się do programu i jego realizacji w codziennej działalności.

Raport dostępny jest na www.opcleansweep.eu oraz na www.plasticseurope.org

Informację na temat innych działań na rzecz zwalczania zaśmiecenia środowiska morskiego można znaleźć na www.marinelittersolutions.org.

report1

Źródło: PlasticsEurope Polska

Zdjęcie: PlasticsEurope