Projekt Biopol cieszy się sporym zainteresowaniem

Projekt Biopol cieszy się sporym zainteresowaniem
Projekt „Biopol. Biodegradowalne polimery” wzbudził bardzo duże zainteresowanie na V Międzynarodowych Targach Expochem 2012.

W trakcie odbywającej się w Katowicach imprezy miała miejsce specjalna konferencja poświęcona projektowi o nazwie Biopol. Reprezentanci zespołów badawczych realizujących projekt przedstawili jego najważniejsze aspekty.
Tłumaczyli, że celem projektu Biopol jest przeprowadzenie badań i opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych dotyczących przetwarzania odnawialnej bazy surowcowej służących tworzeniu nowych asortymentów produktów z polimerów biodegradowalnych na bazie źródeł odnawialnych, szczególnie polimeru wytwarzanego z kwasu mlekowego, znanego pod nazwą polilaktyd, a także biodegradowalnych poliestrów z dostępnych krajowych surowców.

Cel ogólny to natomiast opracowania technologii wytwarzania polilaktydu w modelowej instalacji badawczej (PLA) oraz stworzenie technologii wytwarzania alifatyczno-aromatycznego biodegradowalnego poliestru (IBPE) w modelowej instalacji badawczej. Innymi słowy, projekt przewiduje opracowanie dwóch oddzielnych technologii wytwarzania PLA i IBPE, które zostaną udostępnione zainteresowanym partnerom przemysłowym na podstawie umów licencyjnych.
Zadanie jest realizowane przez Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi przy współpracy łódzkiego Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

W trakcie konferencji na targach Expochem przedstawiono m.in. dotychczasowe osiągnięcia, właściwości opracowywanej technologii oraz możliwości wykorzystania i przyszłości surowców odnawialnych.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się również samo stoisko, na którym odwiedzający mogli zadać badaczom szczegółowe pytania, a także zapoznać się z próbkami wytwarzanego w ramach projektu alifatyczno-aromatycznego biodegradowalnego poliestru (IBPE) w postaci granulatu.

Czytaj więcej: Badania 135