Projekt Pro4Plast

Na europejskim rynku przetwórców tworzyw sztucznych realizowany jest projekt Pro4Plast. Jego cel to wzrost konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw przy wytwarzaniu skomplikowanych części z tworzyw sztucznych metodą formowania wtryskowego.

Program Pro4Plast realizowany jest w ramach 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Programy te odbywają się we współpracy z innymi branżowymi stowarzyszeniami europejskimi oraz instytucjami badawczymi i firmami produkcyjnymi z całej Europy. Głównymi celami projektów jest pomoc w przepływie nowoczesnych technologii do produkcji tworzyw, a w przypadku programu Pro4Plast - wzrost konkurencyjności przy wytwarzaniu skomplikowanych części z tworzyw sztucznych metodą formowania wtryskowego. Efektem realizacji programu będzie stworzenie oprogramowania komputerowego, które umożliwi szybką symulację i ocenę kosztów poszczególnych etapów rozwoju projektu od pomysłu po zaprojektowanie i opracowanie formy wtryskowej. Ma to wzmocnić i poprawić pozycję europejskich firm wobec konkurentów z Azji oferujących coraz tańsze wyroby z tworzyw.

Europejski przemysł przetwórstwa wtryskowego i produkcji form wtryskowych zatrudnia ok. 1,5 mln osób i generuje blisko 150 mld euro rocznego obrotu. Oparty jest głównie na małych i średnich przedsiębiorstwach. Jest jedną z kluczowych gałęzi europejskiego przemysłu.

Znaczenie przemysłu tworzywowego dla Unii Europejskiej wynika głównie z faktu, że firmy typu MSP zapewniają silne partnerstwo wytwórcom wyrobów gotowych (OEM), prowadząc do innowacji m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, elektronicznym. Chociaż europejski przemysł tworzywowy jest światowym liderem technologicznym, to z powodu wysokich kosztów i długiego czasu związanego z rozwojem nowych produktów coraz mocniej zagrażają mu kraje o niskich kosztach pracy.

Jednym z kluczowych czynników konkurencji z krajami o niskich kosztach pracy jest dążenie do produkcji skomplikowanych części o większej funkcjonalności. Ma to się odbywać w sposób szybki i kosztowo efektywny. Rozwój tych części musi być oparty na technologicznych know-how i podejściu systemowym. Metoda prób i błędów, która jest ciągle powszechnie używana nie utrzyma europejskiego przemysłu wtryskowego na dotychczasowej wiodącej pozycji.

Dlatego konsorcjum 28 partnerów uznało za konieczne opracować ulepszony proces rozwoju skomplikowanych części. Wynikiem tego udoskonalenia ma być znaczące skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek i ograniczenie kosztów opracowania skomplikowanych części z tworzyw. Ma to dać bezpośrednie korzyści firmom MSP i ich klientom, czyli firmom typu OEM w konkurencji z krajami azjatyckimi.

W tym celu zespół ośmiu wiodących europejskich jednostek badawczych ma zapewnić osiągnięcie tych ambitnych celów, stojących przed twórcami projektu. Z kolei 11 firm MSP z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych i produkcji form wtryskowych ma za zadanie udowodnić użyteczność i praktyczność nowych technologii w ich codziennej pracy.

Czytaj więcej: Innowacje 302 Rynek 830