Projekt Pro4Plast


Podejście opracowane w projekcie Pro4Plast dla osiągnięcia lepszego procesu rozwoju skomplikowanych części z tworzyw kieruje się ideą frontloadingu. Oznacza to przesunięcie niezbędnych nakładów i pracy nad projektem na początek procesu rozwoju produktu. Dzięki temu iteracje powstające podczas rozwoju produktu mogą być w znaczący sposób zmniejszone. Ponadto przesunięcie prac optymalizacyjnych do wcześniejszych etapów procesowych zwiększa bezpieczeństwo spełnienia docelowego rozpoczęcia produkcji.

Rozwój wyrobów z tworzyw kierowany jest przez proces etapów z bramkami i prowadzi do seryjnego zmniejszenia niepewności powstających podczas procesu rozwoju produktu. Seryjne podejście do rozwiązywania problemów jest szczególnie odpowiednie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Proces etapów z bramkami dzieli proces rozwoju na cztery etapy, prowadząc do szybkiego spełnienia wymagań powstających we współpracy pomiędzy MSP i ich klientami - firmami typu OEM.

Jeśli chodzi o strukturę projektu Pro4Plast, to składa się ona z dwóch części.

Pierwsza z nich to opracowanie Systemu Kierowania Rozwojem Produktu Pro4Plast, zawierającego podejście procesu etapów z bramkami, kompleksową księgę wymagań dla skomplikowanych części, zbiór narzędzi i pomocy pomagający użytkownikowi podczas opracowywania specyficznych rozwiązań przy projektowaniu wyrobu z tworzyw, a także projekt systemu pomiaru danych reologicznych wewnątrz MSP i rozszerzenie istniejącego oprogramowania symulacji wtrysku o symulację wtrysku wielokomponentowego i wyprasek łatwych do użycia.

Druga ścieżka zajmuje się rozpowszechnianiem opracowanej wiedzy. Obejmuje moduły szkoleniowe dla PDGS, oprogramowania symulacji wtrysku i metody pomiaru danych materiałowych oraz walidację wyników projektu poprzez analizę przypadków z uczestniczących firm typu MSP z drugiej strony. W wyniku opracowany zostanie proces certyfikacji dla firm, które udanie wdrożą proces Pro4Plast dla wspólnego rozwoju skomplikowanych części z tworzyw pomiędzy firmami typu MSP i firmami OEM.

Czytaj więcej: Innowacje 302 Rynek 831