Przełom na rynku bezchemicznego uzdatniania wody procesowej

W szczególności przedstawione układy badawcze składały się z następujących elementów:

  • Układ badawczy 1 jt. układ składający się ze zbiornika (1) z wodą procesową w ilości 200 L i pompą (2) obiegową o mocy 500 W i wydajności 9 m3/h.
  • Układ badawczy 2 podobnie jak układ badawczy 1 składa się ze zbiornika (1) z wodą procesową w ilości 200 L, pompą obiegową (2) o mocy 500 W i wydajności 9 m3/h , dodatkowo jednak wyposażony jest w uzdatniający wodę generator pola elektromagnetycznego ze sterownikiem (3) o nazwie firmowej Bauer Pipejet 401 HST oraz filtr (4) mechaniczny Bauer Mini 250 SS316 BW z 7 wkładami świecowymi o porowatości 10 µm.
  • Układ badawczy 3 jest najbardziej rozbudowany, posiada zbiornik (1) wody procesowej i pompę obiegową o mocy 500 W i wydajności 9 m3/h podobnie jak układ 1 i 2, generator pola elektromagnetycznego (6) Bauer Pipejet 401 HST, filtr mechaniczny (7) Bauer Mini 250 SS316 BW z wkładami świecowymi 10 µm jak w układzie 2 oraz dodatkowo wyposażony jest w lampę UV.

Wyniki badań technologii Bauer WT Systems w bezchemicznym uzdatnianiu wody


biofilm-0a
  a) przed rozpoczęciem badań                                       b) po trzech miesiącach pracy
Zdjęcie 1. Powierzchnia wycinka rury z biofilmem przed rozpoczęciem badań oraz po trzech miesiącach pracy układu 3 w technologii Bauer Water System
Źródło: Raport z badań przemysłowych systemu VGT Polska Spółka z o.o. - bezchemicznego uzdatniania wody, Kraków 2021, s. 31.

kamien-1
a) przed rozpoczęciem badań                                                b) po trzech miesiącach pracy
Zdjęcie 2. Powierzchnia wycinka rury z osadem kamienia przed rozpoczęciem badań oraz po trzech miesiącach pracy układu 3 w technologii Bauer Water System
Źródło: Raport z badań przemysłowych systemu VGT Polska Spółka z o.o. - bezchemicznego uzdatniania wody, Kraków 2021, s. 31.

korozja-1
a) przed rozpoczęciem badań                                                        b) po trzech miesiącach pracy
Zdjęcie 3. Powierzchnia wycinka rury z osadem korozji przed rozpoczęciem badań oraz po trzech miesiącach pracy układu 3 w technologii Bauer Water System
Źródło: Raport z badań przemysłowych systemu VGT Polska Spółka z o.o. - bezchemicznego uzdatniania wody, Kraków 2021, s. 31.

Urządzenia peryferyjne, suszarki, podajniki, dozowniki, termostaty, regulatory gorących kanałów, bezchemiczne uzdatnianie wody, granulaty czyszczące, termowizja

Polska, 31-573 Kraków, Plac Błonie-Beszcz 2

Reportaże

Forum