Przełom na rynku bezchemicznego uzdatniania wody procesowej

Wnioski i rekomendacje

Przeprowadzone badania naukowe potwierdzają skuteczność systemu VGT Polska Sp. z o.o.  do bezchemicznego uzdatniania wody procesowej w technologii Bauer WT Systems polegającej na oddziaływaniu pola elektromagnetycznego o zmiennej pulsacji i częstotliwości, która oczyszcza instalację z powstałych wcześniej osadów: kamienia kotłowego, korozji, mikrobiologii  oraz powoduje nietworzenie się nowych osadów i zanieczyszczeń .  

Rozwiązanie to nie wymaga żadnych działań serwisowych i przeglądów, ponieważ cały proces oczyszczania wody jest zautomatyzowany.

Zastosowanie systemu VGT Polska pozwala na redukcję kosztów działalności poprzez m.in.:

  • redukcję zużycia energii,
  • przyspieszenie procesu produkcji dzięki odzyskaniu 100% skuteczności chłodzenia,
  • redukcję postojów wywołanych awariami układu chłodzenia,
  • brak konieczności wymiany wody dzięki eliminacji stosowania środków chemicznych,
  • brak konieczności stosowania środków chemicznych
  • mniejsze nakłady na ochronę środowiska naturalnego. 

W szczególności można przedstawić następujące wnioski z przeprowadzonego badania:

  • Powstawanie kamienia kotłowego w  instalacjach przemysłowych stanowi poważny problem techniczny.
  • Prezentowane zdjęcia wyraźnie pokazują korzystny wpływ generatora pola magnetycznego, który może poprawić właściwości fizyczne w zakresie separacji ciało stałe-ciecz, głównie poprzez agregację cząstek koloidalnych i wpływanie na właściwości biologiczne.
  • Przyczynia się również do usuwania istniejących złogów mikrobiologicznych (biofilmu), kamienia kotłowego i produktów korozji. Generator pola magnetycznego Bauer Pipejet 40 blokuje rozwój bakterii.
  • W układzie 2 nie stwierdzono powstawanie niekorzystnych osadów i biofilmu.
rekomendacja


Urządzenia peryferyjne, suszarki, podajniki
 

Urządzenia peryferyjne, suszarki, podajniki, dozowniki, termostaty, regulatory gorących kanałów, bezchemiczne uzdatnianie wody, granulaty czyszczące, termowizja

Polska, 31-573 Kraków, Plac Błonie-Beszcz 2

Reportaże

Forum