Przemysł rur z tworzyw sztucznych

- Nowością na rynku zaczynają być całkowicie izolowane systemy rurociągów o dużych średnicach do układów wtórnego chłodzenia i głębokiego chłodzenia. Producenci takich systemów obiecują sześciokrotne, w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami, skrócenie czasu instalacji oraz poprawę efektywności dzięki odporności na korozję i niższym kosztom instalacji i konserwacji. Rdzeniem takiego systemu są wolne od korozji wewnętrznej rury z ABS, które są otoczone zwartą izolacją PUR. Zewnętrzny płaszcz z polietylenu daje ochronę przed czynnikami mechanicznymi. Gładka ścianka wewnętrzna rur ABS zapobiega osadzaniu się złogów medium, nie hamuje i stabilizuje przepływ wewnątrz rury oraz redukuje straty przepływu - tłumaczy Kehrer.

W przypadku rur ekstrudowanych rośnie udział produktów wielowarstwowych z warstwami funkcjonalnymi. Szczególną cechą tych rur przewidzianych do zastosowania do gorącej i zimnej wody jest zastosowanie włóknistych laminatów. W porównaniu z dotychczas stosowanymi rurami do wody, nowe trójwarstwowe rury z polipropylenu i laminatów włóknistych mają mieć szereg zalet. Jedną z nich jest stosunkowo łatwa obróbka laminatów na bazie polipropylenu. Według zapewnień producenta rury prawie nie rozszerzają się pod wpływem ciepła, co ułatwia instalatorom pracę przy budowie kompensatorów i przy łączeniu. Rozwiązanie o jakim mowa proponuje choćby znana w branży tworzyw firma KraussMaffei.

Przemysł rur z tworzyw sztucznych


Popyt ma być tez generowany przez rozwój obszarów, w których rury znajdują wzięcie. Za dziedzinę o wysokim potencjale wzrostu uważa się kwestię zaopatrzenia ludności w wodę pitną. Światowy popyt na inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne szacowany jest na 500 miliardów euro. Poza zwykłymi rurami i kształtkami do instalacji wodociągowych zalicza się także systemy odsalania wody morskiej.

Kolejnym przyszłościowym rynkiem jest transport i komunikacja. Zakłada się wzrost ruchu lotniczego na świecie o 7 proc. rocznie w ciągu najbliższych 20 lat. Znacznie dynamiczniejszy ma być wzrost ruchu ulicznego, szczególnie w Azji. W Indiach liczba samochodów do 2050 r. ma się potroić, a w Chinach zwiększyć ośmiokrotnie. Wielu producentów rur z tworzyw widzi tu wielki potencjał wzrostu.

Toruńska geotermia z nowymi rurami
Także w dziedzinie energii i ekologii upatruje się dobrych widoków na przyszłość. Rury z tworzyw stosuje się np. w instalacjach odsiarczania spalin i do wykładania kominów. Prawdziwą nowością są jednak wyroby dla geotermii.

W tym ostatnim przypadku za wzorzec mógłby służyć wielce chwalebny przykład geotermii toruńskiej. W kompleksowym układzie rurociągów wydobywa się wody gruntowe na powierzchnię i wykorzystuje je do pozyskiwania ciepła/zimna.

Prowadzona w Toruniu, na przekór wielu, inwestycja kojarzonej z zakonem redemptorystów Fundacji Lux Veritatis zasługuje na szczególną uwagę, m.in. z racji zastosowania po raz pierwszy tzw. fiberglassów, czyli rur wzmocnionych włóknem szklanym, które nie ulegają korozji. Rury zostały sprowadzone z USA. Ich użycie jest o tyle istotne, gdyż dotąd korozja w ogromnym stopniu utrudniała pracę przy odwiertach geotermalnych, które już w Polsce istnieją.

Było tak ponieważ stalowe rury w odwiertach geotermalnych korodują już od drugiego roku. W zasadzie w piątym roku należałoby je wymieniać, co tak naprawdę sprowadzałoby się do tego, że trzeba byłoby drugi raz ponieść całość nakładów, by taki odwiert odnowić. Tymczasem Lux Veritatis jest prekursorem w naszym kraju, który do realizacji prac geologicznych używa rur z włóknem szklanym.

Wielkość produkcji wedle podziału na rury z poszczególnych materiałów wskazuje, że systemy rurociągów z polietylenu i polipropylenu w całym minionym dziesięcioleciu sukcesywnie zwiększały udziały w europejskim rynku. W szczególności polietylen zdobył sobie czołową pozycję w instalacjach wody pitnej i zasilania gazem. Jednak już w 2009 r. zanotowano zmniejszenie produkcji rur z wszystkich rodzajów materiałów, przy czym spadki wielkości produkcji rur z PE i PP były mniejsze niż rur z polichlorku winylu. Rury z PVC dominują w kładzionych pod ziemią rurociągach ciśnieniowych i bezciśnieniowych oraz w niektórych branżach przemysłowych.