Przetestuj faktoring z Bibby Financial Services

Przetestuj faktoring z Bibby… Firma Bibby Financial Services, specjalizująca się w finansowaniu firm z sektora MSP, zaprasza przedsiębiorców do przetestowania usługi faktoringu. W czasie 3 pierwszych miesięcy trwania umowy faktoringowej, będących jednocześnie okresem próbnym, każda firma może wypowiedzieć umowę finansowania bez konsekwencji ponoszenia dodatkowych kosztów.

- W czasie kryzysu rośnie zapotrzebowanie na zewnętrzne źródła finansowania zapewniające stabilne funkcjonowanie firm - komentuje Krzysztof Kuniewicz, Dyrektor Generalny Bibby Financial Services. - Kontrahenci oczekują dłuższych terminów płatności, a banki zaostrzyły kryteria przyznawania kredytów. W tych warunkach alternatywą dla tradycyjnego kredytu jest faktoring. Brak informacji i świadomości jak wiele można zyskać stosując tę formę finansowania to główne bariery blokujące skorzystanie z faktoringu. Wokół samej usługi istnieje nadal wiele nieporozumień. Dlatego oferujemy możliwość przetestowania faktoringu przez 3 miesiące i sprawdzenia w praktyce jak wygląda współpraca z faktorem. Klienci będą mogli przekonać się, że korzyści z faktoringu wykraczają daleko poza uzyskanie płynności finansowej. Dzięki naszej akcji testowej chcemy dotrzeć do jak największej liczby małych i średnich firm, które mają potrzebę wzmocnienia swojej płynności i bezpieczeństwa działania.

Akcja promocyjna będzie obowiązywała od 2 kwietnia do 30 czerwca. Obejmie ona wszystkie firmy, które w tym okresie zgłoszą się do Bibby Financial Services i podpiszą umowę o finansowanie. Zapytania w sprawie uczestnictwa w akcji będzie można zgłaszać również poprzez stronę internetową, przygotowaną z myślą o przedsiębiorcach zainteresowanych faktoringiem.

Czytaj więcej:
Rynek 880

brak
 

Wdrażanie rozwiązań poprawiających płynność finansową przedsiębiorstw: faktoring, zarządzanie należnościami, weryfikacja odbiorcy, przejęcie ryzyka

Polska