Przetwórcy zaniepokojeni oświadczeniami o sile wyższej

Przetwórcy zaniepokojeni oświadczeniami…
Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych (EuPC) opublikowało stanowisko w sprawie ostatniej serii oświadczeń o sile wyższej złożonych przez niektórych z wiodących europejskich dostawców polimerów. Zdaniem EuPC, sytuacja ta może wywołać bardzo niekorzystne skutki.

- Otrzymujemy raporty od głównych stowarzyszeń krajowych, że producenci granulatów i przetwórcy mają trudności ze zdobyciem odpowiedniej ilości polimeru pozwalającej im na wywiązanie się ze zobowiązań umownych wobec swoich klientów - powiedział Alexandre Dangis, dyrektor zarządzający EuPC.

W opinii EuPC sytuacja ta jest szczególnie szkodliwa w chwili, gdy wiele państw członkowskich UE stara się odbudować swoją dawną pozycję, a unijny przemysł tworzyw sztucznych, zapewniając klientom oraz szerszej grupie odbiorców możliwość oszczędności węgla i wydajności surowców, ma tak doskonałą szansę by znaleźć się w czołówce rozwoju.

- Obawiam się, że oświadczenia o sile wyższej mogą doprowadzić do tego, że spółki przetwórcze będą opuszczać Unię Europejską, aby rozpocząć działalność w Azji, gdzie na dodatek panuje korzystna sytuacja w zakresie zaopatrzenia w polimery - powiedział Dangis. - Oczywiście, niedobory wyjaśniają wzrost cen polimerów, które trzeba będzie przenieść w dół łańcucha dostaw. Przykładowo dla producentów opakowań z tworzyw sztucznych, koszt surowca stanowi aż 60 proc. ceny ich sprzedaży. Jeżeli nie będzie możliwe przeniesienie tych rosnących kosztów na odbiorców, poważnie zagrozi to opłacalności spółek produkcyjnych.

EuPC z siedzibą w Brukseli jest stowarzyszeniem reprezentującym europejskich przetwórców tworzyw sztucznych. Zrzesza aktualnie 51 krajowych i europejskich stowarzyszeń branżowych przetwórców tworzyw sztucznych oraz reprezentuje niemal 50 tys. spółek wytwarzających ponad 45 mln ton produktów z tworzyw sztucznych każdego roku.