Puławy coraz mocniejsze na rynku azjatyckim

Puławy coraz mocniejsze na…
Zakłady Azotowe Puławy rozszerzają portfel sprzedaży kaprolaktamu na rynkach azjatyckich.

Firma sfinalizowała właśnie zawarcie czterech umów na sprzedaż kaprolaktamu na rynek Dalekiego Wschodu. Szacunkowa wartość kontraktów wynosi prawie 180 mln zł i dotyczy eksportu kaprolaktamu płatkowanego w 2010 roku. Kontrakty te jeszcze ugruntowują pozycję spółki na rynkach azjatyckich.

- Stale wysoka jakość sprzedawanego produktu oraz bezpośrednie relacje biznesowe z partnerami z Azji pozwalają nam z sukcesem konkurować ze znacznie większymi firmami z Europy Zachodniej lub Azji. Jako jeden z niewielu producentów kaprolaktamu pod koniec 2008 roku przetrwaliśmy okres gwałtownego załamania rynkowego i utrzymali produkcję, by już w marcu ubiegłego roku pracować na 100 proc. zdolności produkcyjnych – komentuje Paweł Jarczewski, prezes Zakładów Azotowych Puławy.

Puławy ze swoimi rocznymi zdolnościami produkcyjnymi na poziomie 65 tys. ton oraz 100 proc. zdolności płatkowania produktu – jest to forma stała znacznie łatwiejsza do transportu - posiadają wyjątkową w skali światowej elastyczność w zakresie wyboru rynku docelowego. Spółka prowadzi obecnie program zwiększenia zdolności produkcyjnych kaprolaktamu do 70 tys. ton. Efekt ten będzie możliwy do osiągnięcia między innymi dzięki realizacji innego zadania inwestycyjnego – budowy nowej tlenowni.

– Jesteśmy w pełni gotowi do uplasowania dodatkowych ilości produktu na rynku. Proces pre-marketingu został przeprowadzony i już dziś posiadamy deklaracje na zakup dodatkowych ilości. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku przygotujemy kolejne umowy – dodaje Paweł Jarczewski.

Czytaj więcej: Sprzedaż 136 Rynek 861