Puławy i Police nie zostały sprzedane

Puławy i Police nie zostały…
Ministerstwo Skarbu zamknęło bez rozstrzygnięcia postępowanie dotyczące sprzedaży akcji Zakładów Azotowych w Puławach oraz Zakładów Chemicznych w Policach.

Taka decyzja jest rekomendowana przez doradcę prywatyzacyjnego ministerstwa. Po analizie ofert wiążących i ich uzupełnieniu resort uznał, że proces w obecnych uwarunkowaniach ekonomicznych oraz wewnętrznych w tych spółkach należy zakończyć.

W połowie grudnia MSP wezwało inwestorów zainteresowanych kupnem akcji Puław i Polic do uzupełnienia ofert do 11 stycznia 2011 r. Pod koniec listopada minął termin składania ofert wiążących na akcje obu chemicznych firm. MSP nie poinformowało jednak, ile ofert wpłynęło. Wcześniej do resortu trafiły cztery oferty wstępne na zakup akcji ZA Puławy oraz dwie w sprawie kupna akcji ZCh Police. Wiadomo, że w przypadku pierwszej spółki ofertę złożyła spółka pracownicza "Chemia - Puławy", a ofertę kupna ZCH Police - ZA Puławy.

Obecnie ministerstwo podkreśla, że zmieniła się sytuacja finansowa spółek chemicznych. Poprawiła się sytuacja w tym sektorze oraz wyniki finansowe firm, rośnie również wartość akcji. W związku z tym propozycje cenowe zawarte w ofertach przez inwestorów nie odzwierciedlają aktualnej wartości rynkowej spółek. Same oferty są warunkowe i zawierają wiele elementów, które determinują transakcję w istotny sposób, a przy tym nie spełniają w pełni oczekiwań.

MSP nie rezygnuje z prywatyzacji Polic i Puław. W przedstawionym komunikacie uznano, że jest ona jednym z głównych wyzwań, a zarazem szansą dla polskiej chemii. Na przełomie pierwszego i drugiego kwartału ma zostać określona strategia prywatyzacyjna dla poszczególnych podmiotów z branży chemicznej.

Czytaj więcej: Prywatyzacje 27 Rynek 876