Drukuj

Puławy innowacyjne dzięki kaprolaktamowi

Puławy innowacyjne dzięki kaprolaktamowi
Między innymi dzięki produkcji kaprolaktamu Zakłady Azotowe Puławy należą do grona liderów polskiej innowacji.

Firma została wyróżniona Dyplomem Uznania za dokonania patentowe w latach 2004 – 2008. W rankingu opracowanym przez Urząd Patentowy RP, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN oraz Sieć Naukową MSN zajęła drugie miejsce wśród wszystkich notowanych firm.

Wśród uzyskanych przez Spółkę w latach 2004-2008 patentów można wyróżnić pakiet wynalazków związanych z instalacją kaprolaktamu – głównie sekcji laktamu, cenonu i siarczanu hydroksyloaminy, z instalacją kompleksu melamina-mocznik, z instalacją nadtlenku wodoru, czy też z elektrociepłownią.

- Uzyskanie ochrony patentowej nie jest proste. Zgłaszany pomysł musi być nowatorski w skali światowej i posiadać odpowiedni poziom wynalazczy (np. nie wynikać w sposób oczywisty ze znanego stanu techniki). Aktualnie Zakłady mają 47 patentów, jeden wzór użytkowy oraz pakiet wynalazków dopiero zgłoszonych w Urzędzie Patentowym RP i czekających na uzyskanie ochrony - podkreśla Kierownik Sekcji Licencji i Patentów, Jan Nowicki.

Zakłady Azotowe Puławy w obszarze innowacji, oprócz intensywnej pracy własnej której częstym ukoronowaniem jest uzyskanie patentu na wynalazek, prowadzą ożywioną współpracę z ośrodkami naukowymi, wdrażając liczne rozwiązania opracowane w instytutach badawczych, czy uczelniach wyższych. - Przykładem takiej efektywnej współpracy w ostatnim okresie jest na przykład udoskonalenie posiadanej technologii kaprolaktamu, prowadzonej wspólnie np. z Instytutem Chemii Przemysłowej oraz patentowanie wynalazków w tym obszarze. Działalność ta umożliwiła Zakładom zaistnienie, wspólnie z polskimi firmami, jako oferent technologii kaprolaktam - dodaje Dyrektor Pionu Strategii i Rozwoju, Paweł Bielski.

Podczas seminarium „W poszukiwaniu strategii innowacji dla Polski" w trakcie którego nastąpiło rozstrzygnięcie rankingu, podkreślono wagę innowacji w gospodarce oraz odpowiedniego finansowania i struktury nakładów B+R dla zapewnienia rozwoju gospodarki. W przypadku Puław duży nacisk kładziony na szeroko rozumiany obszar innowacji, przekłada się na imponującą zwłaszcza na tle krajowej branży chemicznej liczbę patentów.

Czytaj więcej: Jakość 54 Nagrody 206