Puławy innowacyjne dzięki kaprolaktamowi

Puławy innowacyjne dzięki kaprolaktamowi
Między innymi dzięki produkcji kaprolaktamu Zakłady Azotowe Puławy należą do grona liderów polskiej innowacji.

Firma została wyróżniona Dyplomem Uznania za dokonania patentowe w latach 2004 – 2008. W rankingu opracowanym przez Urząd Patentowy RP, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN oraz Sieć Naukową MSN zajęła drugie miejsce wśród wszystkich notowanych firm.

Wśród uzyskanych przez Spółkę w latach 2004-2008 patentów można wyróżnić pakiet wynalazków związanych z instalacją kaprolaktamu – głównie sekcji laktamu, cenonu i siarczanu hydroksyloaminy, z instalacją kompleksu melamina-mocznik, z instalacją nadtlenku wodoru, czy też z elektrociepłownią.

- Uzyskanie ochrony patentowej nie jest proste. Zgłaszany pomysł musi być nowatorski w skali światowej i posiadać odpowiedni poziom wynalazczy (np. nie wynikać w sposób oczywisty ze znanego stanu techniki). Aktualnie Zakłady mają 47 patentów, jeden wzór użytkowy oraz pakiet wynalazków dopiero zgłoszonych w Urzędzie Patentowym RP i czekających na uzyskanie ochrony - podkreśla Kierownik Sekcji Licencji i Patentów, Jan Nowicki.

Zakłady Azotowe Puławy w obszarze innowacji, oprócz intensywnej pracy własnej której częstym ukoronowaniem jest uzyskanie patentu na wynalazek, prowadzą ożywioną współpracę z ośrodkami naukowymi, wdrażając liczne rozwiązania opracowane w instytutach badawczych, czy uczelniach wyższych. - Przykładem takiej efektywnej współpracy w ostatnim okresie jest na przykład udoskonalenie posiadanej technologii kaprolaktamu, prowadzonej wspólnie np. z Instytutem Chemii Przemysłowej oraz patentowanie wynalazków w tym obszarze. Działalność ta umożliwiła Zakładom zaistnienie, wspólnie z polskimi firmami, jako oferent technologii kaprolaktam - dodaje Dyrektor Pionu Strategii i Rozwoju, Paweł Bielski.

Podczas seminarium „W poszukiwaniu strategii innowacji dla Polski" w trakcie którego nastąpiło rozstrzygnięcie rankingu, podkreślono wagę innowacji w gospodarce oraz odpowiedniego finansowania i struktury nakładów B+R dla zapewnienia rozwoju gospodarki. W przypadku Puław duży nacisk kładziony na szeroko rozumiany obszar innowacji, przekłada się na imponującą zwłaszcza na tle krajowej branży chemicznej liczbę patentów.

Czytaj więcej: Jakość 54 Nagrody 208Forum

Takakanta

Program ERP do produkcji z wtryskiem - czego używacie? 2018-05-23

Uzialas

Tworzywo - poliketon 2018-05-15

Recykling_tworzyw

Szukam Inwestora - Recykling Tworzyw Sztucznych 2018-05-12

Pawel11

Mobilny pochłaniacz oparów podczas przetrysku 2018-05-08

Zaptech16

PC ABS i HIPS 2018-05-08

Reportaże