Radpol dziesięć razy ponad normę

Firma Radpol, będąca liderem na krajowym rynku wyrobów termokurczliwych, przeprowadziła specjalne badania jakościowe mufy, która jest przeznaczona na potrzeby branży ciepłowniczej. Ich wynik przyniósł zaskakujące rezultaty. Okazało się, że złącza do rur preizolowanych dziesięciokrotnie przekraczają wymogi obowiązującej normy PN-EN 489. Tym samym autorskie rozwiązanie spółki jest rewolucją na rynku produktów termokurczliwych dla ciepłownictwa.

Badania wykonano w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Ciepłownictwa, należącym do Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (OBRC SPEC S.A.). Pomiary wykazały, że złącza do rur preizolowanych, powstających w firmie Radpol 10-krotnie przekraczają wymogi obowiązującej normy PN-EN 489.

Na czym polegały testy? Firma zdecydowała się na wykonanie dodatkowych badań swoich produktów, wykraczających poza wymagania normy PN-EN 489. Zamiast standardowej ilości 100 cykli sprawdzających wytrzymałość i szczelność złącza zlecono próbę 1000 cykli. Podczas wykonywania badania złącza na jego powierzchni nie stwierdzono nawet najmniejszych uszkodzeń, podczas gdy wiele podobnych rozwiązań już po 100 cyklach ma problem z utrzymaniem obowiązujących standardów.

Unikalne połączenie materiału wraz ze specjalnie dobraną recepturą kleju pozwala uznać złącze Radpol za jedno z najbardziej innowacyjnych i przyjaznych w montażu. Uzyskany rezultat badań jednoznacznie potwierdza wysoką jakość i niezawodność produkowanych przez Radpol muf, a także możliwość 40 - letniego bezawaryjnego użytkowania asortymentu i to bez względu na warunki eksploatacji sieci ciepłowniczej.

Oznacza to, że produkowane przez spółkę mufy spełniają najwyższe europejskie wymagania w zakresie trwałości i niezawodności. Najlepszym kryterium oceny oferowanych na rynku złącz jest ich trwałość i niezawodność. Każda awaria infrastruktury ciepłowniczej wiąże się ze znacznymi nakładami finansowymi, przerwami w dostawie ciepła oraz wykopami, które w znacznym stopniu utrudniają komunikację, a także powodują konieczność ponoszenia nakładów finansowych.

Spółka Radpol jest producentem specjalistycznych muf, których jakość została już potwierdzona m.in. certyfikatem EN 489 wydanym przez Instytut w Hanowerze - Fernwärme-Forschungs.

- Przy rosnącej konkurencji i zwiększających się wymaganiach rynku konieczne jest stałe doskonalenie asortymentu. Ponieważ do odbiorców najbardziej przemawia jakość i trwałość produktów, postanowiliśmy przeprowadzić badania znacznie wykraczające poza standardy przyjęte przez europejskie normy - mówi Andrzej Sielski, prezes zarządu Radpol SA. - Jesteśmy przekonani, że nasz produkt przejdzie próbę nawet 2 czy 3 tys. cykli. Nie ma to jednak większego znaczenia, gdyż nasze mufy są w tej chwili najlepsze w branży. Uzyskane w laboratorium wyniki jednoznacznie potwierdziły doskonałe parametry techniczne i niezawodność naszych produktów.

Warto też wspomnieć, że we wrześniu tego roku Radpol - w związku z pomyślnym zakończeniem projektu inwestycyjnego - otrzymał od Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zwrot nakładów poniesionych na zakup innowacyjnej linii produkcyjnej do wytłaczania rur cienkościennych o dużych średnicach. Kwota dofinansowania przekazana na rachunek Radpolu wyniosła 0,99 mln zł, natomiast wartość całej inwestycji opiewa na 2,05 mln zł.

Czytaj więcej: Rury 75 Badania 135 Nagrody 209

brak
 

Producent rur termokurczliwych z polietylenu sieciowanego radiacyjnie

Polska