Radpol inwestuje w nowe technologie

Firma Radpol, będąca liderem polskiego rynku wyrobów termokurczliwych, podpisała umowę na dostawę innowacyjnej linii technologicznej, służącej do badania szczelności rur typu PEX.

Dzięki nowej, zawartej na początku tego roku umowie, Radpol już niebawem zaoferuje nową usługę związaną z sieciowaniem radiacyjnym. Możliwe będzie to przy wykorzystaniu drugiego akceleratora elektronowego. Usługa ma być związana z sieciowaniem radiacyjnym i polegać na sieciowaniu radiacyjnym i badaniu szczelności rur przeznaczonych do przesyłania wody. Uruchomienie nowej linii będzie skutkować tym, że Radpol stanie się jedynym w naszym kraju oferentem tak kompleksowej usługi i to razem z pełną kontrolą jakość rur wykorzystywanych w systemach typu PEX.

Wartość całego przedsięwzięcia to 1,6 mln zł. Spółka otrzymała dofinansowanie na ten cel w postaci 50 proc. z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Na czym polega istota nowej usługi?

Podczas produkcji oraz sieciowania radiacyjnego rur typu PEX mogą wystąpić bardzo trudne do zlokalizowania mikropęknięcia. Z tego też powodu produkty tego typu muszą przejść bardzo surowe testy, tak by w przyszłości przez wiele lat bezawaryjnie pracować w instalacjach grzewczych. Urządzenie do badania szczelności oparte jest na wykorzystaniu właściwości penetracyjnych mieszaniny gazów, azotu i helu, co daje pewność wykrycia nawet najdrobniejszych wad materiałowych np. o grubości setnych części ludzkiego włosa.

- Uruchomienie nowej linii produkcyjnej jest kolejnym etapem zwiększania udziałów w bardzo ważnej dla nas branży ciepłowniczej. Mamy szeroko zakrojone, konkretne plany inwestycyjne, które konsekwentnie realizujemy. Jesteśmy przekonani, że cel ten osiągniemy głównie przez rozszerzanie asortymentu i wprowadzanie nowych usług, jaką m.in. będzie sieciowanie rur innych producentów. Możliwość taką da nam uruchomieniu nowej linii do badania szczelności rur - ocenia Andrzej Sielski, prezes zarządu firmy Radpol.

Innowacyjne działania firmy Radpol są bardzo często wspierane przez instytucje europejskie. Do tej pory firma otrzymała już trzy dotacje w związku z opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań. W tej chwili trwają też prace nad rozbudową zakładu produkcyjnego i uruchomieniem drugiego akceleratora o energii 4,5 MeV.

Czytaj więcej: Inwestycje 714 Rury 75

brak
 

Producent rur termokurczliwych z polietylenu sieciowanego radiacyjnie

Polska