Radpol poprawił wyniki sprzedaży

Radpol poprawił wyniki sprzedaży
Grupa Radpol uzyskała w 2014 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 205,4 mln zł. Były one o blisko 27 mln zł wyższe w porównaniu do wyniku z roku poprzedniego, kiedy wyniosły 178,41 mln, co oznacza wzrost o 15 proc. r/r. Skonsolidowana EBITDA w 2014 r. wyniosła 24,97 mln zł wobec 29,37 mln zł roku poprzedniego, natomiast zysk netto 9,56 mln zł w 2014 r. w stosunku do 15,31 mln zł w 2013 r. Po skorygowaniu wyników o zdarzenia jednorazowe EBITDA w 2014 roku wzrosła o 0,78 mln zł, czyli o 3 proc. r/r, a zysk netto zmniejszył się o 0,56 mln zł, czyli o 5 proc. r/r. Bezpośredni wpływ na obniżenie zysku netto w 2014 r. miały różnice kursowe odnotowane przy zbliżonych kosztach obsługi długu oraz wzrost amortyzacji w wyniku realizacji dużych inwestycji w ostatnich latach.

- W minionym roku grupa Radpol rozwijała sprzedaż w kraju, jak również umacniała swoją pozycję za granicą w kluczowych branżach związanych z przesyłem mediów – mówi Daniel Dajewski, prezes zarządu Radpol SA. - Warto przy tym wspomnieć o ważnym wydarzeniu, jakie miało miejsce w 2014 roku, czyli o zakończeniu prac inwestycyjnych w Rurgazie, co pozwoliło na uruchomienie nowej linii technologicznej do produkcji rur z polietylenu i polipropylenu w pełnym zakresie średnic do 1000 mm oraz wydziału preizolacji. Dzięki temu odnotowaliśmy w ubiegłym roku wzrost sprzedaży systemów rurowych do przesyłu mediów. Ten segment produkcji osiągnął w 2014 roku największy udział w strukturze przychodów grupy Radpol, bo aż 32 proc. Z kolei wprowadzenie do oferty innowacyjnych rur preizolowanych z barierą dyfuzyjną pozwala nam na budowanie istotnych przewag konkurencyjnych w branży ciepłowniczej i oferowanie kompleksowych systemów przesyłowych w tym obszarze.

W segmencie nowoczesnych systemów rurowych z PP i PE Radpol odnotował w 2014 r. wzrost sprzedaży o 7,62 mln zł (13 proc. r/r), na co bezpośredni wpływ miało uruchomienie nowej linii produkcyjnej w Rurgazie. Grupa zwiększyła również w ubiegłym roku sprzedaż w systemach ciepłowniczych o 14,67 mln zł (54 proc. r/r), stanowiących 20 proc. przychodów, co wiąże się z konsolidacją przejętego w 2013 r. Finpolu, pozyskaniem nowych kontraktów i rozszerzeniem oferty produktowej dla tej branży. W minionym roku nastąpił również wzrost sprzedaży wyrobów termokurczliwych o 6 proc. do 32,24 mln zł. Stanowiły one 16 proc. sprzedaży grupy w 2014 r. i osiągały najwyższe marże brutto, bo aż 43 proc. Zwiększyła się również sprzedaż żerdzi strunobetonowych do poziomu 29,5 mln zł, czyli o 6 proc. w porównaniu do 2013 r. Ważną pozycję w strukturze przychodów Radpolu w 2014 r. stanowiły też izolatory z porcelany elektrotechnicznej ze sprzedażą na poziomie 18 mln zł, jak również osprzęt kablowy (10,41 mln zł) i przewody (5,84 mln zł).

Czytaj więcej: Wyniki finansowe 279 Rury 75

brak
 

Producent rur termokurczliwych z polietylenu sieciowanego radiacyjnie

Polska