Radpol poprawił wyniki sprzedaży

Radpol w 2014 r. zwiększył sprzedaż krajową o 16 proc. r/r i jednocześnie odnotował wzrost eksportu o 5 proc. r/r. Sprzedaż zagraniczna grupy w ubiegłym roku wyniosła 18,1 mln zł, co oznacza wzrost o 0,9 mln zł w porównaniu do 2013 r. Głównymi produktami eksportowymi w 2014 r. były wyroby termokurczliwe, w przypadku których obrót wzrósł o 9 proc. r/r i wyniósł 7,08 mln zł, izolatory porcelanowe z wynikiem 6,62 mln zł (4 proc. r/r) oraz systemy rurowe osiągając 2,84 mln zł (4 proc. r/r). Natomiast kluczowymi rynkami sprzedaży zagranicznej, na które trafiło ponad 60 proc. całego eksportu grupy Radpol były Litwa, Włochy, Estonia, Białoruś, Czechy oraz Dania.

Na inwestycje w 2014 r. grupa Radpol przeznaczyła 17,1 mln zł. Wykorzystano je m.in. na dokończenie rozbudowy linii produkcyjnych w Rurgazie, dalsze modernizacje mające na celu rozwój mocy produkcyjnych, a także wdrożenie nowego systemu informatycznego ERP usprawniającego system sprzedaży i procesy zarządzania, którego pełną funkcjonalność chcemy osiągnąć w tym roku. Ponadto w 2014 roku nastąpiło włączenie Wirbetu w struktury spółki Radpol. Integracja obu podmiotów oznacza dalsze pogłębienie efektów synergii, uproszczenie struktur korporacyjnych oraz ograniczenie poziomu kosztów. W 2014 r. grupa odnotowała wzrost kosztów sprzedaży, marketingu i administracji o 26 proc. r/r, będących efektem zdarzeń jednorazowych oraz kosztów związanych z reorganizacją i przygotowaniem struktur do znaczącego zwiększenia obrotów w kolejnych okresach.

- W tym roku będziemy dążyć do wzrostu przychodów i rentowności poprzez wykorzystanie potencjału wszystkich naszych fabryk - mówi Dajewski. - W planach mamy przebudowę struktur organizacyjnych, w tym pionu handlowego i przejście z modelu zakładowego na dywizyjny. To oznacza wydzielenie czterech dywizji w ramach naszej grupy: energetyki, ciepłownictwa, wod-kan-gaz i eksportu. Dysponujemy innowacyjnymi technologiami, dzięki którym oferujemy wysokiej jakości, konkurencyjne w skali międzynarodowej produkty. Planujemy dalej rozwijać się w Polsce i zwiększać sprzedaż w innych krajach, zwłaszcza europejskich. Wzrost eksportu chcemy uzyskiwać szczególnie w oparciu o wysokomarżowe produkty termokurczliwe i asortyment dla ciepłownictwa. Będziemy dążyć również do zwiększania udziału w przychodach naszych nowości, w tym produktów sieciowanych radiacyjnie o dużych średnicach oraz innowacyjnych rur preizolowanych z barierą dyfuzyjną.

Czytaj więcej: Wyniki finansowe 280 Rury 75

brak
 

Producent rur termokurczliwych z polietylenu sieciowanego radiacyjnie

Polska