Raport „Tworzywa Sztuczne - Fakty 2017” dostępny w jęz. polskim

Raport „Tworzywa Sztuczne…
Stowarzyszenie Producentów Tworzyw Sztucznych „PlasticsEurope” opublikowało polską wersję językową raportu "Tworzywa sztuczne - Fakty 2017”, zawierającego dane dotyczące produkcji, zużycia oraz zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych w Europie.

„Tworzywa sztuczne - Fakty” to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zużycia i odzysku tworzyw sztucznych, bilans handlowy a także informacje o zatrudnieniu i obrotach w branży tworzyw sztucznych. Opracowanie daje również obraz tego, jak przemysł tworzyw sztucznych przyczynia się do rozwoju ekonomicznego i dobrobytu Europy, z uwzględnieniem całego cyklu życia materiału.

Dane przedstawione w raporcie zgromadzono dzięki współpracy PlasticsEurope oraz EPRO (Europejskiego Stowarzyszenia Organizacji Recyklingu i Odzysku Tworzyw Sztucznych). Danych na temat produkcji i zapotrzebowania na tworzywa sztuczne (wykorzystywane jako surowce do przetwórstwa) dostarczyła Grupa Badań i Statystyki Rynku Tworzyw Sztucznych PlasticsEurope (PEMRG). Pomoc w ocenie danych dotyczących powstawania i odzysku odpadów zapewniła firma Conversio Market & Strategy GmbH. Dane dotyczące odzysku odpadów tworzyw sztucznych, a także dane handlowe pochodzą z oficjalnych statystyk instytucji europejskich i krajowych, jak również od organizacji zajmujących się gospodarką odpadami.

Europejski przemysł tworzyw: podstawowe dane

Europejska branża tworzyw sztucznych obejmuje producentów tworzyw, przetwórców tworzyw oraz producentów maszyn do przetwórstwa tworzyw w krajach członkowskich UE28.

Blisko 60 tys. przedsiębiorstw działających w tej branży zatrudnia ponad 1,5 miliona pracowników. W 2016 r. obroty europejskiego przemysłu tworzyw wyniosły ponad 350 mld euro, a bilans handlowy był dodatni i wyniósł ponad 15 mld euro.

Wkład w finanse publiczne europejskiego przemysłu tworzyw w 2016 r. wyniósł niemal 30 mld euro. Branża zajmuje 7 miejsce w Europie pod względem wytwarzania wartości dodanej.

Światowa produkcja tworzyw sztucznych

Światowa produkcja tworzyw wzrosła o 4% w stosunku do roku poprzedniego i w 2016 r. wyniosła 335 mln ton. Europa, z udziałem 19%, pozostaje drugim regionem pod względem co do wielkości produkcji tworzyw sztucznych regionem, ustępując jedynie Chinom, których udział wynosi 29 %. Zapotrzebowanie na tworzywa w Europie w 2016 r. wyniosło 49,9 mln ton (wzrost o 0,9 mln ton w stosunku do roku poprzedniego). Sektor opakowaniowy pozostaje największym odbiorcą tworzyw (39,9%). Zapotrzebowanie na tworzywa w krajach UE utrzymuje się na podobnym poziomie - liderem są Niemcy (24,6%), Polska od wielu lat zajmuje szóste miejsce (6,3%).

Dane za rok 2016 dotyczące zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych w Europie, wskazują, że po raz pierwszy recykling przewyższył składowanie. W 2016 r. zebrano 27 mln ton odpadów tworzyw, z czego 41,6% poddano odzyskowi energii, 31,1% zostało odzyskane w procesach recyklingu, a 27,3% odpadów trafiło na składowiska.

W ciągu 10 lat recykling odpadów tworzyw sztucznych wzrósł o prawie 80%

W ostatnim dziesięcioleciu (2006 - 2016) recykling odpadów tworzyw w UE28 (plus Norwegia i Szwajcaria) wzrósł o niemal 80%, zaś ilość odpadów składowanych zmniejszyła się o 43%. Jednocześnie poziomy recyklingu i składowania odpadów tworzyw bardzo różnią się w zależności od kraju. Podczas gdy w 10 państwach poziom odzysku przewyższa 90%, w wielu innych jest poniżej 30%. Oznacza to, że wciąż ponad 9 mln ton odpadów tworzyw jest składowane w Europie.

Raport w języku polskim dostępny jest TUTAJ.

JL
Źródło: PlasticsEurope
Reportaże

Forum

Ekomodo

Poszukiwany/poszukiwana: osoba z wiedzą o recyklingu PET 2020-11-13

Adam80

Własna firma produkcyjna 2020-10-24

Echo_Plast

Jaki rodzaj folii do szycia elementów odzieży i akcesoriów 2020-10-02

Arys37

Zabrudzone kurtyny PCV 2020-09-22

Todarek12

Prototypowa forma wtryskowa 2020-09-10