Raport o europejskim rynku tworzyw sztucznych

Raport o europejskim rynku… Przedstawiamy omówienie raportu przygotowanego przez stowarzyszenie PlasticsEurope. Raport dotyczy zagadnień związanych z branżą tworzyw sztucznych w Europie, m.in. jej produkcją, zużyciem oraz recyklingiem. Aktualnie w Europie przetwórstwem tworzyw sztucznych zawodowo zajmuje się na różnych szczeblach ponad 1,6 miliona ludzi. Pracują oni w ok. 50 tys. firm, które generują obroty o wartości powyżej 280 mld euro rocznie. Na Polskę przypada ok. 1 proc. światowej produkcji z wykorzystaniem tworzyw sztucznych. Jednocześnie nasz kraj notuje zapotrzebowanie na tworzywa na poziomie niecałych 2 mln ton rocznie.

Raport pod nazwą "Compelling Facts about Plastics 2006" ("Tworzywa sztuczne 2006 - bezsporne fakty"), to już 17 publikacja PlasticsEurope. Została ogłoszona kilka dni temu. Dotyczy wprawdzie 2006 r., ale jest to publikacja najaktualniejsza z możliwych. Opóźnienie wynika oczywiście z faktu, że dane potrzebne do opracowania takiego dokumentu spływają zawsze z dużym opóźnieniem.

Omawiany przez nas raport powstał we współpracy PlasticsEurope z innymi europejskimi organizacjami branżowymi: EuPC (Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych, EuPR (Europejskie Stowarzyszenie Recyklerów) oraz EPRO (stowarzyszenie organizacji zajmujących się recyklingiem i odzyskiem tworzyw sztucznych).

Publikacja zawiera kilka tez, z którymi warto się zapoznać. Jej autorzy wskazują, że odzysk tworzyw sztucznych sięga w tej chwili 50 proc., a wzrost zapotrzebowania przekroczył wskaźnik wzrostu PKB o 50 proc.

W 2006 r. odzysk tworzyw sztucznych z odpadów poużytkowych po raz pierwszy osiągnął poziom 50 proc. W stosunku do roku poprzedniego wartość ta wzrosła o 3 proc. Nastąpiło to przede wszystkim dzięki intensyfikacji recyklingu materiałowego i odzysku energii.

Wynik taki uzyskano w okresie, w którym zapotrzebowania na tworzywa sztuczne osiągnęło poziom 49,5 mln ton w 25 krajach UE oraz Norwegii i Szwajcarii, odnotowując duży, 4-procentowy wzrost, który przekroczył średni wskaźnik wzrostu PKB o 50 proc.

Roczne zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne według krajów

Największe zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne jest w Niemczech (ponad 11 mln ton w skali roku). Dalsze miejsca zajmują Włochy (niecałe 8 mln ton rocznie), Francja (5,2 mln ton rocznie), Hiszpania (4,5 mln ton), Wielka Brytania (4,2 mln ton), Belgia i Luksemburg 2,5 mln ton. Co istotne kolejne, czyli siódme miejsce w tej klasyfikacji zajmuje Polska. Nasze zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne szacowane jest rocznie na blisko 2 mln ton. Wynik ten stawia nas na pozycji jednego z głównych europejskich odbiorców tworzyw sztucznych.

Czytaj więcej:
Analiza 398
Rynek 1097
Recykling 1029

Reportaże

Forum