Raport o stanie polskiej chemii

Dodatnie wartości salda generowane były m.in. przez nawozy, olejki eteryczne, preparaty perfumeryjne, mydła i preparaty piorące oraz kauczuki i artykuły z kauczuku. Natomiast największy deficyt odnotowano w przypadku farmaceutyków (2,2 mld euro), tworzyw sztucznych w formach podstawowych (2,7 mld euro), produktów chemicznych różnych (1,1 mld euro) czy chemikaliów organicznych (1,2 mld euro).

We wstępie do raportu przedstawiciele Izby zauważają, iż mimo trudnej sytuacji zewnętrznej rok 2012 przyniósł wzrost branży chemicznej. Za ważniejsze zjawiska zewnętrzne uznali m.in. wejście Rosji do WTO, obniżkę cen gazu w USA oraz stagnację w Europie. Do najważniejszych wydarzeń w krajowej branży chemicznej zaliczyli utworzenie Grupy Azoty SA, wygaszenie produkcji w Zachemie, budowę centrum badawczego przez Synthos oraz rozpoczęcie budowy instalacji kwasu monochlorooctowego przez PCC Rokita. Istotne były też inne kierunki inwestowania przez firmy chemiczne - wylicza się tu instalacje energetyczne pozwalające na spełnienie wymagań emisyjnych i poprawę efektywności.

Choć tempo wzrostu było niższe niż w 2011 roku, przedstawiciele PIPCh podkreślają fakt, iż branża chemiczna stoi na drugim miejscu - po przemyśle spożywczym - pod względem udziału w produkcji przemysłowej (14 proc.). Do trudności zaliczają deficyt w handlu zagranicznym chemikaliami - w 2012 roku wynosił 7 mld euro, co stanowi 70 proc. całego deficytu handlowego Polski. Podkreślają innowacyjność polskiej chemii i zauważają, iż do największych wyzwań stojących przed branżą należą kwestie związane z unijną polityką klimatyczną.

To już 21. raport przygotowany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. W tym roku organizacja skupiająca podmioty działające w sektorze chemicznym obchodzi 25-lecie istnienia. Ostatnio nastąpiło kilka zmian w działalności Izby - na stanowisku prezesa zarządu Izby Wojciecha Lubiewę-Wieleżyńskiego zastąpił Tomasz Zieliński, natomiast przewodniczącym Rady Izby został Adam Leszkiewicz. W tym tygodniu Izba poinformowała o utworzeniu nowych komisji problemowych - będą to komisje do spraw Surowców, Energetyki i Klimatu, BHP i Bezpieczeństwa Procesowego oraz Techniki.