Recykling Inhouse PE: możliwy dzięki filtrowi rotacyjnemu

Recykling Inhouse PE: możliwy…

Firma Oldenburg Kunststoff-Technik GmbH jest producentem materiałów opakowaniowych z PE, takich jak folie pęcherzykowe, stretch i piankowe. Firma oferuje szeroką gamę wysokiej jakości folii w różnych formatach.

Odpady folii, które gromadzą się podczas rozruchu i wyłączenia, zmian produktu, itp. są zbierane w centralnej wytłaczarce recyklingowej i ponownie odprowadzane. Centralna wytłaczarka recyklingowa została wyposażona w konwencjonalny zmieniacz sit.

Ten zmieniacz praktycznie uniemożliwiał takie filtrowanie, aby materiał poddany recyklingowi na tej linii można było podawać z powrotem dla cienkich folii na linie do wytłaczania folii metodą rozdmuchu . Na przykład, proste, nieciągłe zmieniacze sit na liniach do produkcji folii metodą rozdmuchu szybko się zatykały, jeśli materiał z recyklingu nie był filtrowany wystarczająco dokładnie.

Po przeprowadzeniu prób z różnymi potencjalnymi dostawcami systemów filtracji topliwej i ocenie nie tylko wydajności zmieniaczy sit, ale także jakości przetwarzanego recyklatu, Oldenburg zdecydował się na urządzenie Gneuss RSFgenius z opatentowanym systemem samoczyszczącym.

gneuss-filter-oldenburg-recycling-01

Oldenburg wyposażył swoją wytłaczarkę recyklingową w urządzenie Gneuss RSFgenius 175 i od tego czasu jest w stanie filtrować tak drobno (75 µm), że granulki wyprodukowane z odpadów można ponownie wprowadzać do wytłaczarki folii metodą rozdmuchu - zamiast, jak to miało miejsce wcześniej, w większości je sprzedawać. Wytłaczarki te wyposażone są w nieciągłe zmieniacze sit. W przypadku stosowania regranulatu wstępnie przefiltrowanego za pomocą urządzenia Gneuss RSFgenius, odstępy pomiędzy wymianami sit w nieciągłych zmieniaczach sit na liniach do produkcji folii metodą rozdmuchu są praktycznie takie same jak w przypadku przetwarzania materiału pierwotnego. Jakość regranulatu jest tak dobra, że może on być stosowany w 100% zamiast materiału pierwotnego. 

Dzięki niezwykle wydajnemu, unikalnemu systemowi samooczyszczania RSFgenius 175 w centralnym urządzeniu recyklingowym, nie trzeba często wymieniać elementów filtracyjnych w urządzeniu, a straty materiału w wyniku płukania wstecznego są zredukowane do absolutnego minimum.

Dyrektor zarządzający firmy, Michael Oldenburg, potwierdził, że system filtracji topliwej firmy Gneuss spełnia lub przewyższa wszystkie obiecane wcześniej cechy użytkowe oraz, że pomimo ograniczonej przestrzeni na istniejącej linii recyklingu, firma Gneuss była w stanie dostosować instalację w taki sposób, że możliwe było uruchomienie systemu bez konieczności zmiany położenia istniejących urządzeń.


Czytaj więcej:
Recykling 1027
Folia 385