Recykling PVC osiąga prawie 150 tys. ton rocznie

W 2007 r. ilość odpadów pokonsumenckich z PVC poddanych recyklingowi w Europie, głównie w systemie Recovinyl, w ramach dobrowolnego zaangażowania branży w projekt Vinyl 2010, osiągnęła 149500 ton.

W porównaniu do roku 2006, kiedy recyklingowi poddano 83 tys. ton, oznacza to wzrost o 80 proc. i stanowi kontynuację dużego wzrostu recyklingu PVC z poprzednich dwóch lat, kiedy to ilość materiału poddawanego recyklingowi sponsorowanemu w ramach programu Vinyl 2010 podwajała się z każdym rokiem. Cel programu na rok 2010 to recykling 200 tys. ton pokonsumenckich odpadów PVC (poza przepisowymi rodzajami odpadów oraz ilościami poddawanymi recyklingowi w roku 2000).

Obecnie systemy zbiórki i recyklingu PVC funkcjonują w wielu krajach europejskich. Ponieważ wiele zastosowań PVC, takich jak ramy okienne i rury to wyroby o długim okresie użytkowania, które mogą służyć kilkadziesiąt lat, ilość materiału, pochodzącego z tych wyrobów jest obecnie ograniczona. Dopiero w przyszłości oczekuje się większej ilości tego odpadu. Niemniej jednak już teraz trwają starania o zapewnienie odpowiednich możliwości recyklingu.

W recyklingu profesjonalnym wszystkie okna plastikowe, w tym okucia i szkło są wstępnie mielone. Za pomocą specjalnych separatorów, wszystkie elementy metalowe i szklane są oddzielane od materiału z tworzywa sztucznego. Następnie całość PVC, która początkowo stanowi materiał z przemiału o granulacji 15-25 milimetrów zostaje poddana w młynie kolejnemu rozdrobnieniu do odpowiedniego rozmiaru. Po kolejnej separacji ivprzetworzeniu następują procesy poprawiające jakość materiału.