Recykling dla opornych

Ecodesign opakowań - projekt w zgodzie ze środowiskiem

Ekoprojektowanie umożliwia przejście z linearnego modelu wykorzystania tworzyw sztucznych na rozwiązania cyrkularne. Podejście to zakłada tworzenie wyrobów ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekologicznych i wpływu produktów na środowisko.

Pierwsze przykłady praktyk, które dzisiaj określamy ekoprojektowaniem, pojawiły się w latach 90. XX w. wraz z rozwojem koncepcji zrównoważonego rozwoju. Wówczas większą wagę zaczęto przykładać do zarządzania środowiskowego i konieczności ograniczenia negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko.

Celem ekoprojektowania jest ograniczenie negatywnego wpływu danego wyrobu na środowisko. Opakowania to wyroby bardzo powszechne, ale cykl ich życia jest bardzo krótki, co sprawia, że szybko mogą stać się odpadem obciążającym naturę. Dlatego też istotne jest przestrzeganie dobrych praktyk przez użytkowników oraz podmioty wprowadzające opakowania na rynek.

Podstawą tych zmian jest ograniczenie używania opakowań tam, gdzie nie są one konieczne. Dalej wymienia się wydłużenie cyklu ich życia oraz wykorzystanie opakowań wielokrotnego użytku. Ważną kwestią jest wykorzystanie do tworzenia opakowania materiałów jednorodnych, które w łatwy sposób będzie można przekazać do recyklingu, a także zastosowanie do ich produkcji recyklatów. Aby ekoprojektowanie stało się szansą na rozwiązanie problemu odpadów, ważnym aspektem są zachowania użytkowników. Ułatwieniem dla konsumentów jest prawidłowe oznaczenie opakowań wskazujące na to, jak należy z nimi postąpić po okresie użytkowania, gdy staną się już odpadem.

Do najważniejszych celów ekoprojektowania należą: wydłużenie cyklu życia produktów, zmniejszenie masy opakowania, wykorzystywanie opakowań wielokrotnego użytku, stosowanie materiałów bardziej ekologicznych, w tym recyklatów i materiałów jednorodnych czy też prawidłowe oznaczanie wskazujące, jak należy postąpić z danym odpadem opakowaniowym.

Symbol recyklingu

Symbol 3 strzałek układających się w kształt trójkąta i odpowiadających ruchowi wskazówek zegara zna niemal każdy. Znak ten jest powszechnie stosowany na opakowaniach różnych produktów i oznacza ich przydatność do recyklingu.

Symbol ma już ponad 50 lat i powstał jako praca zgłoszeniowa na konkurs, który miał wyłonić projekt znaku graficznego, używanego na produktach z papieru nadających się do recyklingu. Nowa etykieta miała na celu czytelne oznaczenie opakowania i podniesienie świadomości konsumentów w zakresie recyklingu.

Wśród 500 zgłoszonych prac uznanie zyskał projekt Gary’ego Andersona. Zaprojektował on symbol składający się z 3 strzałek tworzących zamkniętą pętlę recyklingu. Za wygraną w konkursie otrzymał nagrodę w wysokości 2000 dolarów.

- Symbol recyklingu jest powszechnie kojarzony, ale mam wrażenie, że nie idzie za tym powszechna wiedza o wyzwaniach dzisiejszego świata, tj. o zrównoważonym rozwoju i gospodarce o obiegu zamkniętym - podkreśla Patrycja Ochab - Wiedza przeciętnego konsumenta jest bardzo pobieżna i cała idea często bywa przez niego nierozumiana. Ewidentnie potrzebujemy wzmożonej edukacji w tym zakresie.

Sens recyklingu

Rozwój dotychczasowego modelu gospodarki postawił przed nami zasadnicze problemy, takie jak wyczerpywanie się surowców nieodnawialnych, emisja szkodliwych substancji i zaśmiecanie odpadami środowiska naturalnego. Każdy z tych aspektów ma negatywny wpływ na rozwój naszej cywilizacji.
Recykling umożliwia ograniczenie zarówno zużycia surowców, powstawania odpadów, jak i emisji szkodliwych substancji. Dla przeciętnego konsumenta oznacza to przede wszystkim, że pozwala on na zachowanie dotychczasowych standardów życia, znacznie obniżając jego koszty.

JL