Recykling - najlepsza droga dla odpadów z tworzyw sztucznych

Recykling - najlepsza droga…

Jaki los czeka odpady, które trafiają do kosza w każdym gospodarstwie domowym? Specjalista Akpol, Rafał Topolski, opowiedział o jednej z możliwych dróg, które mają do pokonania odpady z tworzyw sztucznych - mowa o recyklingu i przetworzeniu w nowy produkt, regranulat.

Na drodze ku cyrkularności

Według badań GUS, w Polsce w 2021 roku zebrano prawie 14 mln ton odpadów komunalnych, z których tylko 5,4 mln ton stanowiły odpady zebrane w sposób selektywny.

- Zbiórka selektywna jest kluczowa, ponieważ umożliwia firmom recyklingowym skup odpadów i przetworzenie ich na nowy produkt. Dzięki temu, nie muszą one zalegać na wysypiskach śmieci, a stają się nowym, pełnowartościowych produktem na rynku - mówi specjalista ds. sprzedaży regranulatów Akpol, Rafał Topolski.

Z niewielkiej części opadów zebranych w sposób selektywny, tworzywa sztuczne stanowiły około 500 tys. ton, a to zaledwie ¼ wszystkich odpadów z tworzyw sztucznych pokonsumenckich, które co roku wytwarzają Polacy.  Według danych z raportu Plastics Europe Polska 2022, 32% odpadów z tworzyw sztucznych przeznaczono do odzysku energii, 41% trafiło na składowisko, a zaledwie 27% odpadów z tworzyw sztucznych poddano procesowi recyklingu.  Polska musi jednak zmierzać ku cyrkularności w gospodarce tworzywami sztucznymi. Według wskazanych w unijnych dyrektywach celów, Polska do 2025 roku powinna poddawać recyklingowi min. 50% odpadów z tworzyw sztucznych.

Jak wygląda recykling tworzyw sztucznych krok po kroku?

Jeśli odpady są zbierane selektywnie, mają dużą szansę trafić do firmy recyklingowej, która kompleksowo zajmie się ich przetworzeniem w regranulat, czyli tworzywo recyklingowe, z którego powstają nowe opakowania. Rafał Topolski zaznacza, że aby recyklat spełniał najwyższe normy jakości, konieczny jest zaawanasowany proces przetwórstwa, w oparciu o nowe technologie, maszyny i regularne badania laboratoryjne.

- Droga odpadów, które trafiają do Akpol rozpoczyna się w dziale sortowni. W naszej firmie przetwarzamy trzy rodzaje tworzyw - HDPE, LDPE i PP, dlatego dbamy o to, by zostały poprawnie rozdzielone ze względu na skład i kolor. To ułatwia nam dalszą pracę i znacząco podnosi jakość wytwarzanego później regranulatu - wyjaśnia.

Proces segregacji jest znacznie wydajniejszy dzięki zastosowaniu w tym celu zaawansowanych technologii, bezbłędnie rozpoznających rodzaj tworzywa sztucznego. W dalszej części obróbki, tworzywa trafiają do maszyn rozdrabniających, myjących i suszących materiał. Akpol w swoim parku technologicznym zastosował w tym celu ekologiczne maszyny ograniczające zużycie wody i energii elektrycznej. Wytworzony na tym etapie przemiał trafia do obróbki termicznej i procesu granulacji. To jednak nie koniec procesu wytwarzania regranulatu - produkt przechodzi jeszcze test jakości w laboratorium, które bada jego skład, parametry fizykochemiczne i jakość. Tylko te partie, które spełniają wymogi Akpol, trafiają do dalszej sprzedaży i na półki sklepowe w postaci opakowań 100% z recyklingu.

Choć recykling odpadów z tworzyw sztucznych jest skomplikowanym i wymagającym procesem, z pewnością jest to najlepsza droga dla odpadów wytwarzanych w naszych gospodarstwach domowych. Dzięki niemu, stale redukowana jest ilość odpadów zalegających na wysypiskach śmieci, co przyczynia się do poprawy jakości środowiska naturalnego i prowadzi do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym. Stworzenie takiego systemu, w którym zamiast produkcji kolejnych ton plastiku, w większości zużywane są zasoby już istniejące i możliwe do ponownego przetworzenia, to cel, z którym zmierzy się Polska w najbliższych latach.

Recykling tworzyw sztucznych, produkcja regranulatów: polietylen wysokiej gęstości – HDPE, polipropylen– PP, polietylen niskiej gęstości – LDPE

Polska