Recykling opakowań - okres przejściowy do 2014

Polska będzie mieć czas do 2014 r. na wprowadzenie nowych surowszych zasad odzyskiwania surowców ze zużytych opakowań - wynika z nowej unijnej dyrektywy o utylizacji odpadów

Ministrowie państw UE bez dyskusji przyjęli w 21 lutego w Brukseli nową dyrektywę o opakowaniach i odpadach. Nakłada ona na kraje UE od 2009 r. obowiązek odzyskiwania 55 proc. zużytych opakowań (tzw. recyklingu). Obecnie wskaźnik utylizacji wynosi 25 proc.

Dyrektywa łagodniej traktuje jednak nowe kraje członkowskie, zwłaszcza Polskę, Maltę i Cypr. Polska ma czas na wprowadzenie zaostrzonych zasad utylizacji odpadów do końca 2014 r. (Malta do 2015 r., Cypr do 2013 r., a reszta nowych krajów członkowskich do 2012 r.). Unijni ministrowie zgodzili się z polską argumentacją, że nowe kraje członkowskie nie są w stanie szybko osiągnąć tak wysokiego wskaźnika recyklingu, wiążącego się z koniecznością rozbudowy drogiej infrastruktury gospodarowania odpadami. - Przyjęcie dyrektywy z okresem przejściowym to sukces Polski - ocenił w poniedziałek polski dyplomata.

źródło: PAP

Czytaj więcej: Prawo 237