Recykling tworzyw sztucznych

Recykling tworzyw sztucznych

Recykling jest pojęciem powszechnie znanym. Znak trzech strzałek na całym świecie kojarzony jest z produktami wykonanymi z materiałów pochodzących z recyklingu lub takimi, które mogą zostać poddane temu procesowi. W dzisiejszych czasach byłoby najlepiej, gdyby każda rzecz z tworzywa, z którą mamy do czynienia, miała w swoim składzie udział tworzywa już przetworzonego. Tym bardziej, że staje się ona wtedy bardziej EKO. Tylko czy aby na pewno to takie dobre rozwiązanie dla przemysłu? Na pewno pożyteczne. 

Aby tworzywa nie zalegały w formie odpadu i tym samym nie były zmorą naszych czasów, należy odpowiednio się nimi zająć. Naszą wspólną ambicją powinno być tworzenie gospodarki o zamkniętym obiegu plastiku. Dużo firm zajmujących się tematem recyklingu chce uczestniczyć we wprowadzaniu przełomowych technologii, ponieważ pragnie pomóc w dążeniu do zrealizowania World Without Waste, czyli świata bez odpadów. Każda technologia wymaga rozwoju, ale grunt by iść w dobrym kierunku. Jak uniknąć powstawania nowych oceanicznych plam i lądowych gór plastikowych śmieci? Najlepszą odpowiedź na to pytanie stanowi recykling tworzyw sztucznych. Jakie istnieją formy recyklingu, jakie możliwości oferuje każda z nich i jakie tworzywa mogą im podlegać?

Plastik - gdy go wymyślono, uznano za największe odkrycie ludzkości: tani w produkcji, wszechstronny w zastosowaniu i niepoddający się upływowi czasu. To właśnie ta ostatnia zaleta stała się jego największą wadą. W dzisiejszych czasach toniemy w odpadach plastikowych i jednocześnie produkujemy ich coraz więcej. Zatem: po co nam recykling? Otóż po to, aby ograniczyć zużycie surowców naturalnych, zmniejszyć liczbę odpadów, zmaksymalizować ponowne wykorzystanie materiałów odpadowych i zminimalizować nakłady na przetworzenie tychże. Ze względu na specyfikę technologii, recykling można podzielić w sposób przedstawiony w tabeli.

Ze starych plastikowych okien, rur, czy fragmentów obuwia można odzyskiwać PVC. Części samochodowe, np. zderzaki osłony przewodów elektrycznych oraz różnego rodzaju skrzynki i opakowania, to źródło PE-LD i PE-HD. Z kolei z kubków i tacek na jedzenie czy obudów sprzętu elektronicznego pozyskuje się PS. Tworzywowe elementy różnych zadaszeń i osłon dają możliwość odzyskania PC, podczas gdy z mebli oraz opakowań spożywczych można uzyskać PP. Wybór optymalnej metody recyklingu tworzyw sztucznych uzależniony jest od stopnia zanieczyszczenia tworzywa oraz od wielkości strumienia odpadów.

Rodzaj recyklingu Charakterystyka

materiałowy (mechaniczny): 

bez zmiany struktury chemicznej

 • polega na ponownym przetworzeniu odpadów w produkty o wartości użytkowej
 • to fizyczny i/lub chemiczny proces, w którym przetwarzane są zebrane i posortowane odpady w celu wytworzenia surowca wtórnego; najczęściej granulatu spełniającego określone wymagania jakościowe
 • w jego wyniku wytwarzany jest wyrób finalny z surowca wtórnego lub z udziałem surowca wtórnego
 • obejmuje kilka etapów, jak np. segregacja, mycie, czyszczenie, przygotowanie do przetworzenia
 • recykling rozpoczyna się bezpośrednio u źródła powstawania odpadów
 • procesowi poddawane są najczęściej butelki oraz folie opakowaniowe

surowcowy(chemiczny):

ze zmianą struktury chemicznej

 • polega na degradacji tworzywa do związków niskocząsteczkowych lub do związków wyjściowych (oraz ich pochodnych)
 • surowce otrzymane w jego wyniku mogą zostać ponownie wykorzystane do wytworzenia pełnowartościowych tworzyw
 • jego zaletą jest możliwość przeróbki tworzyw z pominięciem etapu segregacji
 • może przebiegać w procesach:

- glikolizy, hydrolizy, metanolizy - gdy wykorzystywane są rozpuszczalniki chemiczne

- pirolizy (rozkładu termicznego bez użycia tlenu) zgazowania (rozkładu do produktów gazowych), hydrokrakingu (rozkładu w obecności wodoru)

 • gdy zmiana zachodzi pod wpływem temperatury 
energetyczny
 • polega na częściowym na odzyskaniu energii zużytej na wytworzenie wyrobów, które po zużyciu trafiają zasadniczo na wysypisko lub składowisko 
 • w zależności od rodzaju odpadów i zastosowanej technologii można z nich otrzymać stałe, ciekłe lub gazowe nośniki energii
 • procesowi temu poddawany jest materiał bardzo zanieczyszczony i trudny do oczyszczenia z odpadów komunalnych

Czytaj więcej:
Recykling 1017