Restrukturyzacja w firmie A. Schulman

Restrukturyzacja w firmie A. Schulman
Potrzebę restrukturyzacji firma tłumaczy utrzymującym się niekorzystnym klimatem ekonomicznym panującym w Europie. Zmiany będą polegały między innymi na ograniczeniu liczby pracowników i maja przynieść do 4 mln dolarów oszczędności rocznie.

- Ze względu na utrzymującą się słabą sytuację ekonomiczną w Europie, jesteśmy zmuszeni kontynuować proces restrukturyzacji i ograniczenia wydatków, aby lepiej odpowiadać na potrzeby rynkowe - powiedział Bernard Rzepka z firmy A. Schulman. - Od 2010 roku przeprowadziliśmy serię programów oszczędnościowych w Europie. W ostatnich trzech latach te działania przyniosły ponad 6 mln dolarów oszczędności rocznie, co w połączeniu z właśnie ogłoszonym programem cięć da około 10 mln dolarów rocznie.

A. Schulman zapewniają, że restrukturyzacja w Europie w żaden sposób nie zakłóci obsługi klientów. Ponadto, przedstawiciele firmy wyrażają wiarę w długookresową siłę regionu EMEA i chcą kontynuować rozwój na rynkach rozwijających się - na Bliskim Wschodzie, w Turcji i Rosji.

Władze spółki poinformowały też o zamiarze sprzedaży zakładów w Brisbane w Australii oraz przejęciu na rynku amerykańskim firmy Network Polymers, producenta specjalistycznych termoplastycznych żywic. Koszt tej ostatniej transakcji to około 50 mln dolarów.