Rocznie odzyskuje się 57 proc. poliolefin

Rocznie odzyskuje się 57 proc.… Stowarzyszenie PlasticsEurope zaprezentowało wyniki pierwszego w historii badania dotyczącego recyklingu poliolefin i poziomu odzysku opakowań sztywnych w Europie.

Analizie poddano poziom recyklingu i odzysku notowany we Francji, w Niemczech, Polsce, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Skupiono się na butelkach i innych sztywnych opakowaniach, a także na wyrobach z tworzyw z sektora samochodowego i elektronicznego. Raport pokazał, że w ciągu roku odzyskowi poddano 57 proc. poliolefin. Ponadto milion ton odpadów przeznaczono do recyklingu, przy czym PlasticsEurope zauważył, że był to zaledwie ułamek ilości, którą w istocie można osiągnąć.

- Dzięki odpowiedniemu połączeniu recyklingu i odzysku energii możliwe jest przekierowanie 100 proc. poliolefin z odpadów - ocenia Jan-Erik Johansson z PlasticsEurope. – Uważam ponadto, że wsparcie aktów prawnych oraz usprawnienie rozmaitych metod identyfikacji i sortowania tworzyw z pewnością może wesprzeć cały łańcuch wartości, tak by możliwe było osiągniecie tego ważnego celu.


Badanie, które przedstawił PlasticsEurope, dowiodło też, że poziom recyklingu znacznie różni się między poszczególnymi europejskimi krajami. I tak np. w Niemczech wyniósł on 32 proc. a w Polsce natomiast mniej niż 10 proc.

- Istnieje wielki potencjał aby zwiększyć wydajność ekologiczną recyklingu poliolefin w wielu krajach europejskich, a kluczem do tego jest po prostu transfer wiedzy. Artykuły z poliolefin są niezwykle zdalne do recyklingu i powinny być aktywnie włączone w odpowiednie systemy zbierania dla opakowań innych niż butelki oraz do optymalizacji systemów sortowania – dodaje Jan-Erik Johansson.

Poliolefiny stanowią obecnie 48 proc. rocznego zużycia tworzyw sztucznych w krajach Europy Zachodniej.

Czytaj więcej:
Rynek 882

Reportaże

Forum