Rok 2010 w Synthos: przychody o 48,4 proc. wyższe

Rok 2010 w Synthos: przychody o 48,4 proc. wyższe
Grupa Synthos podsumowała 2010 r. Osiągnęła w nim przychody ze sprzedaży o 48,4 proc. wyższe niż w roku wcześniejszym.

- Ubiegły rok w opinii zarządu był bardzo dobrym okresem w historii Grupy. Świadczą o tym zarówno rezultaty działalności gospodarczej, jak i szereg realizowanych projektów, które będą miały istotne znaczenie dla naszego dalszego rozwoju - ocenia Dariusz Krawczyk, prezes firmy. - Dla osiągniętych wyników znaczenie miał konsekwentnie realizowany w poprzednich latach program koncentracji na strategicznych obszarach działalności, takich jak kauczuki syntetyczne, tworzywa styrenowe oraz dyspersje i kleje. W ocenie zarządu obecny rok będzie relatywnie dobrym okresem. Grupa wytwarza surowce do dalszego przetwórstwa w przemyśle motoryzacyjnym i dla budownictwa. Oczekujemy, że korzystne trendy w gospodarce pozwolą na osiągniecie przez Grupę dobrych wyników finansowych w 2011 r. – dodaje prezes Krawczyk.

Przychody Synthosu wyniosły w 2010 r. 3,86 mld zł. W obszarze kauczuków syntetycznych i lateksów było to 2,03 mld zł, w tworzywach styrenowych 1,45 mld zł, a w dyspersjach winylowych 80,39 mln zł.

Strategicznym celem stojącym przed firmą jest jej wzmocnienie jako środkowoeuropejskiego koncernu petrochemicznego, działającego w obszarze kauczuków syntetycznych, tworzyw styrenowych i dyspersji, mającego istotny wpływ na rynek tych produktów w Europie. Drogą realizacji tego celu jest rozwój organiczny oraz przejęcia konsolidujące rynek. W ocenie przedstawicieli Synthosu rynek chemiczny charakteryzuje się aktualnie szybkim wzrostem popytu ze strony państw rozwijających się. Wzrost w krajach rozwiniętych jest natomiast niższy, a jego wpływ na zyski przedsiębiorstw ograniczony przez podaż ze Środkowego Wschodu i Chin.
Podstawowe produkty Grupy Synthos to wspominane już tworzywa polistyrenowe i kauczuk styrenowo-butadienowy.

Synthos


Zdolności produkcyjne dla produkcji i sprzedaży kauczuku wyniosły w minionym roku ok. 250 tys. ton. W zakresie kauczuków emulsyjnych Grupa jest pierwszym pod względem zdolności producentem w Europie i dysponuje największą europejską instalacją tego typu. Syntetyczne kauczuki sprzedawane są aktualnie w 22 gatunkach. Największa ich ilość trafia do producentów opon samochodowych, takich jak Michelin, Continental, Bridgestone, Pirelli. Przemysł oponiarski to kluczowy czynnik napędzający popyt na kauczuki i stanowi on ponad 80 proc. udział w sprzedaży Grupy. Około 90 proc. produkowanych przez Synthos kauczuków sprzedawanych jest poza granicami Polski.

Z kolei produkcja tworzyw polistyrenowych obejmuje trzy rodzaje produktów. Pierwszy to polistyreny do spieniania EPS. Zdolności produkcyjne wynoszą tu ok. 205 tys. ton polistyrenu spienialnego (EPS) rocznie. W segmencie EPS Synthos jest trzecim pod względem zdolności producentem w Europie i dysponuje trzema instalacjami tego typu. Aktualnie EPS produkowany jest w dwóch rodzajach, reprezentowany na rynku przez 14 gatunków handlowych.

Drugą grupę tworzyw polistyrenowych stanowią polistyreny ogólnego przeznaczenia niskoudarowe GPPS i polistyreny wysokoudarowe HIPS. Sumaryczne zdolności produkcyjne dla polistyrenu wynosiły w 2010 r. ok. 130 tys. ton. W segmencie polistyrenu Grupa jest szóstym pod względem zdolności producentem w Europie i dysponuje trzema instalacjami tego typu. Aktualnie polistyren produkowany jest w dwóch rodzajach i reprezentowany na rynku przez dziewięć gatunków handlowych.

Trzecią grupę stanowią produkowane na nowej linii produkcyjnej polistyrenu ekstrudowanego płyty XPS. Wykorzystywane są one przede wszystkim w przemyśle budowlanym jako materiał termoizolacyjny. Zdolności produkcyjne dla tych płyt wynoszą 400 tys. metrów sześciennych rocznie. Grupa weszła na rynek najpierw w Polsce, a potem w Czechach i Słowacji. Obecnie na rynku Europy Środkowej Synthos posiada 25 proc. udział w tym asortymencie.

W grupie polistyrenów spienialnych (EPS), na rynkach krajowym i zagranicznym skupienie działalności operacyjnej notowane jest przez Synthos w przemyśle budowlanym, producentów styropianu oraz opakowań styropianowych.

Głównymi odbiorcami krajowymi w tej grupie wyrobów są Genderka, Arbet, Austrotherm, Izoterm, Yetico. W eksporcie dużymi odbiorcami z sektora budowlanego są Swisspor, Shwenk, Unidek. W części polistyrenów twardych niskoudarowych (GPPS) i wysokoudarowych (HIPS) odbiorcą kluczowym jest przemysł opakowań, głównie w branży spożywczej. Największymi klientami krajowymi w tej grupie wyrobów były w 2010 r. takie firmy jak Veriplast – w Polsce i Greiner Packaging, Huhtamaki, Dopla PAP – zagranicą.

Czytaj więcej: Rynek 831 Sprzedaż 127