Rozmowa z Elmarem Löckenhoffem, prezesem KRV

Czy rury z tworzyw sztucznych częściej są używane w zastosowaniach przemysłowych czy może również w obszarze gospodarstw domowych?
W obszarze przemysłowym np. w branży chemicznej, albo w specjalnych aplikacjach takich jak np. budownictwo okrętowe systemy rur z tworzyw będą stosowane coraz częściej. W porównaniu z całkowitym poziomem przetwórstwa zastosowanie przemysłowe rur tworzywowych pozostanie istotnym, ale relatywnie niewielkim odsetkiem.

Zdecydowanie większy tonaż odnośnie produkcji rur z tworzyw będzie wykorzystywany w odniesieniu do systemów związanych z transportem wody pitnej, gazu oraz systemów ścieków, a także w różnego rodzaju podziemnych instalacjach. Cienkościenne rury z tworzyw sztucznych stały się integralnym składnikiem zarówno w przemyśle jak też we wszystkich prywatnych projektach budowlanych.

Co więcej osiągnęły znaczną pozycję w zastosowaniach sanitarnych, systemach klimatyzacyjnych oraz technologiach ogrzewania i coraz częściej zastępują w tych dziedzinach tradycyjne dotąd materiały.

Elmar Löckenhoff, prezes KRV - Związku Branży Rur z Tworzyw Sztucznych

W jaki sposób rury różnią się w zależności od ich rozmaitych obszarów zastosowania?
Ogólnie rury z tworzyw sztucznych różnią się jeśli chodzi o tworzywo, z którego są wykonane oraz ich konstrukcję. W obszarze zaopatrywania i gospodarowania odpadami najczęściej będzie się stosować rury wykonane z polietylenu, polichlorku winylu, a także cieszące się w ostatnich latach coraz większą popularnością systemy wykonane z polipropylenu.

Wykorzystując proces ekstruzji, tworzywa które przychodzą w postaci granulatu albo proszku są wpierw ogrzewane i uplastyczniane, tak by potem mogły być kształtowane w rury. Takie rury mogą być wykonane z pojedynczego materiału, albo też dwóch lub większej ilości warstw. Z tego też powodu możliwe jest konfigurowanie rur, które odpowiadałyby wymaganiom technicznym poszczególnych zadań i nadawały się do zewnętrznego oddziaływania w podziemnym otoczeniu.

Jakie specjalne kryteria muszą wypełniać rury z tworzyw sztucznych?
Tworzywa sztuczne i rury z nich wykonane muszą odpowiadać różnym specyfikacjom, w zależności od obszaru ich użycia. Tym samym więc muszą być używane stosowanie do tych wymagań i odpowiadać na wielorakie wyzwania.

Dla przykładu w instalacjach wodociągowych wykorzystywane są cztery rodzaje tworzyw sztucznych: polichlorek winylu, polietylen, polibutylen, polipropylen. Wszystkie mają pewne cechy wspólne, a różnice między nimi pozwalają na dobór materiału najlepszego dla danej instalacji.

Wszystkie jednak charakteryzują się odpornością na korozję, są obojętne biologicznie i chemicznie, nie wchodzą w reakcje z wodą i zawartymi w niej związkami, są także odporne na działanie wielu kwasów i zasad.