Rozmowa z Elmarem Löckenhoffem, prezesem KRV

Rozmowa z Elmarem Löckenhoffem, prezesem KRV
Prezentujemy rozmowę z Elmarem Löckenhoffem, prezesem KRV, czyli Związku Branży Rur z Tworzyw Sztucznych. Jest to niemieckie stowarzyszenie, a jego szef mówi o zastosowaniu specyfice stosowania rur z tworzyw sztucznych oraz rynkowej sytuacji odnoszącej się do tego typu asortymentu.

2006 rok był określany jako doskonały dla sektora rur z tworzyw sztucznych. Jaka jest natomiast ocena 2007 roku?
Elmar Löckenhoff: - Produkcja niemieckich przetwórców osiągnęła poziom 710 tys. ton jeśli chodzi o wytwarzanie rur z tradycyjnych tworzyw takich jak polietylen, PVC-U oraz polipropylen. Było to o 6,7 proc. więcej niż w poprzednim roku. Podsumowanie dotyczy 2007 r. gdyż szczegółowymi danymi dysponujemy właśnie w odniesieniu do tego roku. Na dane z 2008 r. trzeba będzie jeszcze poczekać.

Jaka była wielkość sprzedaży w sektorze rur z tworzyw sztucznych w 2007 r.?
Wolumen sprzedaży nie jest najwłaściwszym czynnikiem, który obrazowałby rozwój w sektorze rur z tworzyw sztucznych. Zamiast tego skupiamy się bardziej na zmianach, które ukazywałyby wzrost wartości sprzedaży, zarówno jeśli chodzi o sprzedaż wyrażoną w tonach jak również w milionach metrów. A to wykazywała na to, że w Europie mieliśmy do czynienia ze stałym wzrostem.

Z powodu globalnego kryzysu ekonomicznego przewidywania odnośnie całościowych wyników za 2008 r. musza być raczej ostrożne. Jakie są pańskie przewidywania dla przemysłu rur z tworzyw sztucznych?
Oczywiście w porównaniu z bardzo dobrymi latami 2006 i 2007 tempo wzrostu w tym sektorze będzie znacząco niższe. Niemniej jednak przewidujemy wzrost sprzedaży na poziomie 3,5 proc. jeśli chodzi o Niemcy. W pozostałych krajach wynik ten może być nawet lepszy.

Ryzyko - w szczególności jeśli chodzi o branżę budowlaną - jest całkiem spore. Spodziewane jest spowolnienie na rynku budowlanym, a to będzie miało wpływ na rozwój sytuacji w sektorze rur z tworzyw sztucznych.

Jaki jest więc udział rynkowy przemysłu rur z tworzyw sztucznych w całej branży budowlanej?
Trudno odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Musimy bowiem dokonać rozróżnienia zgodnie z podziałem na poszczególne segmenty. Udział rynkowy systemów rur z tworzyw w porównaniu z systemami wykonanymi z innych materiałów także się zmienia.

Na pewno jednak jedna trzecia produkcji związanej z tworzywami sztucznymi trafia na potrzeby branży budowlanej, około jedna trzecia idzie zaś w kierunku wytwarzania rozmaitych systemów związanych z powstawaniem rur z tworzyw sztucznych.

Jakie rodzaje aplikacji znajdują zastosowanie dla rur z tworzyw sztucznych?
Ogólnie wyróżniamy cztery rodzaje aplikacji takich systemów: kanalizacja, gospodarka odpadami, zabudowania lub technologie budowlane oraz aplikacje przemysłowe.

W tym przypadku rury z tworzyw są używane przeważnie do transportu wody do picia, gazu, ściegów jak również innych płynów. W dodatku jest także nadmierna ilość innych przykładów użycia omawianych materiałów np. w rolnictwie albo telekomunikacji.