Rozmowa z Peterem Tellem z firmy PIAB

Rozmowa z Peterem Tellem z firmy PIAB
Peter Tell, szef techniczny w firmie PIAB omawia dlaczego efektywność energetyczna produkcji powinna być traktowana priorytetowo przez producentów, którzy dążą do zrównoważonego rozwoju swoich przedsiębiorstw. PIAB to firma działająca z powodzeniem również na polskim rynku, a jej rozwiązania są stosowane m.in. w branży opakowaniowej.

Jakie czynniki przy produkcji decydują o przejściu na linie energooszczędne?
Peter Tell: - Globalna debata na temat ochrony środowiska z pewnością prowadzi przedsiębiorstwa z wielu gałęzi przemysłu do koncentrowania uwagi na zrównoważonym rozwoju swoich działań, które prowadzą do rosnącego ograniczania zużycia energii i związanych z tym kosztów. Każdy element linii produkcyjnej przyczynia się do zużycia energii - istnieje więc wiele sposobów aby je zmniejszyć.

Jednakże zdajemy sobie sprawę, że firmy nie mogą poświęcić 100 procent swoich zasobów na działania związane z oszczędzaniem energii. Muszą one rozważać wiele celów naraz - w tym zwiększenie produktywności i obniżenie kosztów. Zrównoważony rozwój jest tylko wtedy długotrwały i korzystny dla producentów, jeżeli łączy się z polepszeniem rentowności lub wydajności. PIAB ma na celu dostarczenie producentom narzędzi próżniowych, jakich potrzebują do zwiększenia efektywności energetycznej, poprawy ogólnej produktywności i zredukowania kosztów.

Co można osiągnąć dzięki zastosowaniu techniki próżniowej w produkcji?
Technika podciśnieniowa może być zasadniczym źródłem oszczędności energii. Coraz częściej też koniecznością dla producentów jest wykazanie troski o środowisko naturalne. Niemniej jednak, wartość działalności przyjaźniejszej środowisku wykracza daleko poza samą poprawę wizerunku firmy. Zmniejszenie zużycia energii oferowane przez technologię próżniową daje dla producentów również rezultat w postaci znacznej oszczędności kosztów jak również dodatkowe korzyści wynikające z lepszej produktywności.

W jaki sposób produkty PIAB pozwalają zwiększyć energooszczędność?
Każdy z komponentów próżniowych odgrywa wydatną rolę w tworzeniu środowiska procesu wytwarzania.

Solidna podstawa dla przyjaznego środowisku procesu produkcji zaczyna się od zdecentralizowanego systemu próżniowego. Podczas, gdy scentralizowany system próżniowy narzuca większą odległość źródła zasilania od punktu poboru próżni, system zdecentralizowany koncentruje moc w punkcie jej użycia. Pompy próżniowe z technologią COAX oferują zaawansowane rozwiązania generowania próżni ze sprężonego powietrza, bez utraty mocy i przepływu.

Wielostopniowe eżektory COAX są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne pompy eżektorowe. Wkłady mogą być zintegrowane bezpośrednio w maszynie, pozwalając na stworzenie elastycznego, modularnego systemu próżniowego.

Producenci powinni również poszukiwać możliwie najbardziej efektywnych rozwiązań transportowych w celu zmniejszenia zużycia energii. Podciśnieniowe urządzenia transportowe PIAB są kompaktowe i bardzo wydajne. Dzięki zastosowaniu technologii COAX zużywają mniej sprężonego powietrza i energii niż jakiekolwiek inne aktualnie dostępne urządzenia zasilane sprężonym powietrzem.

Przyssawki mogą również odgrywać istotną rolę, pomagając producentom w redukcji emisji gazów cieplarnianych. Aby zaoszczędzić na ilości potrzebnego powietrza i zminimalizować upuszczanie przenoszonych przedmiotów które jest spowodowane przeciekami powietrza, wytwórca musi dobrać odpowiednią przyssawkę dla danego produktu. Wytrzymałe i o wysokim tarciu ssawki Duraflex oferują silny chwyt na gładkich i nierównych powierzchniach.

Czytaj więcej: Ludzie i firmy 363


Mira_sm
Mira_sm

Wysłany: 2009-04-03 17:13:25

Myślę, ze ciekawym i wartym polecenia rozwiązaniem Piab są ich nowe technologie próżniowe z chwytakami prózniowymi Griper.